jmm rapport # 4

JMM-RAPPORT #4

September 2020 I Jmm-rapport #4 pratar jag om manifestationen vid riksdagens ohögtidliga öppnande, om livsmedelsverkets försök att införa maximivärden på vitami...