TOG NED RADIOMAST

00 I Spanien tvingades myndigheter att plocka ned en mobilmast pga protester. Mobilmasten hade skapat ohälsa i området. Ska vi göra samma sak här i Sverige nu n...