FÖRSTATLIGA PENGARNA – SÅ STOPPAR VI BANKERNA FRÅN ATT SKAPA FINANSKRISER

Mars 2019

Jag var på ett seminarium på ABF-huset som hade titeln “Förstatliga pengarna – så stoppar vi bankerna från att skapa finanskriser”. Seminariet var ett samarbete mellan Katalys och Positiva Pengar. Huvudtalare var Samuel Kazen Orrefur.

Seminariet handlade bland annat om den oerhört viktiga faktorn att de privata bankerna bestämmer över våra pengar och de har även rätten att skapa pengar ur tomma intet (kallas för fraktionella reserver). Detta ger bankerna stor makt och som bekant så är det de privata bankerna som ligger bakom det kontantlösa samhälle som Sverige tyvärr är på väg emot.

Samuel Kazen Orrefur är medlem i organisationen Positiva Pengar som vill ta bort bankernas rätt att skapa pengar ur tomma intet. Ju mer pengar som bankerna lånar ut desto mer tjänar de och därför har vi en lånekarusell i Sverige. Tack vare detta får vi även fenomen såsom finanskriser, bostadsbubblor med mera. Orrefur och Positiva Pengar menar att lösningen är att a) staten tillhandhåller e-kronor. b) att banksubventionerna slopas. c) bankerna får finansiera sin utlåning genom inlåning (folk sätter in pengar) och bankerna ska kunna sättas i konkurs utan att hela den svenska ekonomin drabbas.

98 % av alla pengar i Sverige är krediter och dessa skapas av de privata bankerna. Resterande 2 % är kontanter och utges av Riksbanken. Visste du att när bankerna lånar ut pengar så tar de inte pengarna från sina egna fickor utan istället  skriver de helt enkelt ned siffror på en dataskärm som nu räknas som pengar. Rena trolleriet. 

Video ovan: seminariet som Katalys och Positiva Pengar hade på ABF-huset.

Relaterat:

Edward Griffin om det privatägda Federal Reserve System:

jmm.nu Federal Reserv

Låt: A life in debt:

jmm.nu A Life in Debt

David Icke om bankväsendet:

jmm.nu David Icke

Be the first to comment on "FÖRSTATLIGA PENGARNA – SÅ STOPPAR VI BANKERNA FRÅN ATT SKAPA FINANSKRISER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.