KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK? (NATO-MEDLEMSKAP)

4/11 – 2015
Värdlandsavtalet är ett avtal som tar Sverige ett stort steg närmare Nato, Värdlandsavtalet innebär att Nato får ta in kärnvapen på svensk mark.

Värdlandsavtalet är ett avtal som innebär att Sverige ställer sig så nära Nato som möjligt utan att vara medlem. Ett lagförslag om att Sverige ska skriva under värdlandsavtalet ska röstas om i riksdagen under 2016.

Värdlandsavtalet innebär bla:

  1. Att Nato har rätt att föra in kärnvapen i Sverige.
  2. Nato för genomföra militärtransporter genom sverige.
  3. En Natostyrka ska kunna tas emot i Sverige för att göra övningar eller för andra syften.
  4. Natopersonal ska förses med alla faciliteter de behöver såsom mat, bostäder etc.
  5. Nato får bedriva krig och gå till attack mot ett annat land från Sverige.
  6. Natos soldater kan inte dömas för brott som gjorts i Sverige eller annat land om Nato har sin bas i Sverige.
  7. Natotrupperna kommer inte att stå under svenskt befäl.
  8. Sverige ska lämna ut data om landets sjukvård, ekonomi, kommunikation, logistik, infrastruktur, transportmöjligheter, områden för landstigning, radaranläggningar osv.
  9. Utrustning och dylikt från Nato slipper tuller, skatter och avgifter.

 BAKOM VÅRA RYGGAR

Starten till värdlandsavtalet gjordes av Alliansen utan offentlig diskussion i riksdagen.  Att det inte var någon diskussion i riksdagen måste ses som mycket anmärkningsvärt med tanke på den stora omställning som skulle ske för Sverige om värdlandsavtalet skrivs under.

Alliansen tecknade starten på värdlandsavtalet tio dagar före riksdagsvalet 2014. Ett bra sätt att slippa publicitet eftersom all fokus var på det kommande riksdagsvalet. Rent allmänt så har det varit väldigt lite debatt eller rapportering om värdlandsavtalet. Det gjordes heller ingen säkerhetspolitisk analys om scenariot för värdlandsavtalet och  Sverige. Media har varit relativt tyst om värdlandsavtalet.

 Värdlandsavtalet måste godkännas av riksdagen innan Sverige är fullt medlem. Riksdagen kommer att beakta detta under våren 2016. Skulle värdlandsavtalet godkännas då godkänns samtidigt alla tillhörande lagar som har med värdlands-avtalet att göra t.ex. skattelättnader o dyl.

 Redan nu så övar amerikanska B52 bombplan i Sverige. Det finns ett övningsområde i norra Sverige som heter NEAT där amerikansk militär och Nato redan övar. Ett projekt som även det har smugits in i Sverige. Finansdepartementet arbetar nu på att arbeta fram för hur man ska kunna ge moms- och skattefrihet till Natopersonal.

Video nedan: Nato och andra krigsmakter över för fullt i norra Sverige. Anläggningen heter North European Aerospace Test Range (Neat). I Neat ingår även Vidsel Test Range och Esrange Space Center.

Sverige har redan ett annat avtal med Nato som innebär att Nato får ok att placera militära trupper i Sverige i fredstid och krigstid – om Sverige ger sitt godkännande. Det avtalet undertecknades av Alliansen i samarbete med Socialdemokraterna. Även detta avtal gjordes i smyg. Inga debatter i riksdagen och absolut ingen offentlig debatt överhuvudtaget.

KRITIK MOT VÄRDLANDSAVTALET

Enligt Sveriges radio så är det några inom Miljöpartiet som motsätter sig värdlandsavtalet. Carl Schlyter och Valter Mutt är två av dem. Carl Schlyter har kallat överenskommelsen för osäkerhetspolitik och är allmänt kritisk till värdlandsavtalet. Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP) menar att konsekvensen blir tvärtom, dvs att vi kan bli mer utsatta för attacker pga. avtalet och att ett värdlandsavtal måste vara den sämsta iden av alla.

Peter Rådberg Miljöpartiet säger till Sveriges Radio:

– Det här tycker vi är ett smygande in i Nato. Regeringen borde ha en diskussion i riksdagen innan man fattar den här typen av beslut så vi ogillar detta skarpt.

Sveriges radio om värdlandsavtalet

 

 

Be the first to comment on "KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK? (NATO-MEDLEMSKAP)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.