EU EN SUPERSTAT

På sajten Europaportalen så säger Jonas Sjöstedt vad han tycker om EU. Han säger bl.a.

“Den Europeiska unionen är på väg åt fel håll. Euron och den ekonomiska krisen har skapat en social katastrof i stora delar av Europa. Miljontals européer har drabbats av arbetslöshet och fattigdom. Samtidigt väljer EU att rädda bankerna med enorma belopp. Inom euroområdet går man allt mer mot att makten över den ekonomiska politiken flyttas från medlemsländerna, till Bryssel.”

Det är tydligt att EU och framför allt eurozonen går i riktning mot en superstat.”

Läs mer på:

Europaportalen: Jonas Sjöstedt om EU och medlemskap