JÖK-REGERINGENS MASSINVANDRING ACCELERERAR

När jag i juni 2018 skrev om mina upplevelser som socialsekreterare under invandringskrisen hade jag förhoppningen om att jag aldrig skulle behöva sätta fingrarna på tangentbordet och ta upp ämnet igen. Jag hoppades att valet i september 2018 skulle medföra en rimligare politik, där beslut fattades med beaktande av konsekvensanalyser och aktuella fakta.Istället har vi fått Januariöverenskommelsen som har fått igenom en motion om att utöka anhöriginvandring för personer som kommit till Sverige som alternativt skyddsbehövande.Att regeringen ens kan leka med tanken att utöka invandringen till Sverige säger mig att dess verklighetsfrånkoppling är total. Politikerna verkar blunda totalt för det kaos som de i den humanitära stormaktens namn skapat åt Sveriges kommuner, landsting och därmed också det svenska folket.Familjeåterföreningar, som Miljöpartiet och Morgan Johansson är så angelägna om att utöka, skapar stora problem för kommunerna, både lagmässigt, pengamässigt och samhällsmässigt.

Source: Anhöriginvandring – Socialsekreterare varnar för ett kommande kaos – NewsVoice

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.