JÖK-REGERINGEN GER SIG PÅ LAS

jökregeringen_socialdemokraterna_tjänstemannaansvaret-återinföra
socialdemokraterna_LAS_arbetsrätten_

Maj 2020 Nu har jök-regeringen kommit med förslagen om ändringen av LAS (Lagen om Anställningsskydd), dvs. förändringar i arbetsrätten. Detta förslag var en kompromiss som Löfven gjorde med de borgerliga partierna  för att få kunna bilda en regering (Januariöverenskommelsen). Förslaget innebär bland annat att  det ska bli lättare att säga upp personal  av personliga skäl….

This content is for Standard members only.
Login Join Now