JÖK-REGERINGEN GER SIG PÅ LAS

jökregeringen_socialdemokraterna_tjänstemannaansvaret-återinföra
socialdemokraterna_LAS_arbetsrätten_

Maj 2020

Nu har jök-regeringen kommit med förslagen om ändringen av LAS (Lagen om Anställningsskydd), dvs. förändringar i arbetsrätten. Detta förslag var en kompromiss som Löfven gjorde med de borgerliga partierna  för att få kunna bilda en regering (Januariöverenskommelsen).

Förslaget innebär bland annat att  det ska bli lättare att säga upp personal  av personliga skäl. b) turordningsreglerna ruckas (garantin att den som har jobbat längst får stanna kvar äventyras ). I korthet går jökens förslag ut på att det ska bli lättare att sparka folk mer godtyckligt. Dagens Nyheter skriver mer om förslaget.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är mycket kritisk:

Det är ett extremt långtgående förslag. Jag hade inte kunnat tror att utredningen skulle kunna gå så här långt från januariavtalet och utredningsdirektiven, som är tydliga med att säkerställa maktbalansen på arbetsmarknaden och trygga individen, säger han till DN.

Jonas Sjöstedt går ett steg längre och hotar fälla regeringen:

– Om de väljer att gå fram med en lagstiftning som ser ut som det här, där man kör över fackföreningsrörelsen, då kan Stefan Löfven inte vara statsminister.

Jonas_Sjöstedt_LAS_arbetsrätten

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt hotar att fälla regeringen Löfven om jökens förslag inte ändras.

 

annie_lööf_las_arbetsrätten_

En person som är drivande med att få igenom försämringar i arbetsrätten (LAS) är Annie Lööf. Bland annat vill Annie Lööf ha sänkta löner för nyanlända, något som kan innebära lönedumpning för resten av Sveriges arbetare och som även saboterar den modell som existerar  där fack och arbetsgivare bestämmer löner.

 

 

 

 

News Oresund [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "JÖK-REGERINGEN GER SIG PÅ LAS"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.