DE TREHUNDRAS KOMMITTE – DEL 2

5/2-2017

Detta är del två i serien om John Coleman och the committe of 300.

ROMKLUBBEN
Kommittens mäktigaste gren heter Romklubben. Romklubben är en av de mest illasinnade organisationer på denna planet. Romklubben har gjort enorm skada gentemot USA.
De trehundras kommitte bad Aurelia Peccei att starta Romklubben med uppdraget att förstöra USA.s industri samt jordbruk. Aurelia skrev ett dokument där han sade att det finns för mycket människor på denna planet och det är USA med dess industri och jordbruk som är orsaken för detta. Aurelia baserade hans arbete på Bertrand Russells bok “The impact of science on society”. I boken så skriver Russell att planeten är överbefolkad och att vi måste bli kvitt minst hälften av jordens befolkning. Och det spelar ingen roll hur vi uppnår detta mål.

Romklubben kom ut med en publikation som heter “The zero growth post-industrial plan for industry and agriculture for the United States”. Denna skrift accepterades som policy i USA av Jimmy Carter. Det som denna publikation säger är att medelklassen i USA måste utrotas eftersom just medelklassen kan vara ett hinder mot den kommande världsordningen. Medelklassen har jobbsäkerhet, de är välbetalda, de har långtida anställningar. Detta ville Romklubben stoppa. Och de skulle stoppa detta genom att förstöra USA.

År 1970 så hade USA 5 000 skepp som var byggda i USA. 1993 så var den siffran 270. Iår – 1994 – så har USA minst 50 000 arbetslösa stålarbetare. Romklubben skickade sitt folk till USA för att förstöra stålindustrin. De förstörde industrin genom att implementera “frihandel”. De som skriver under NAFTA eller GATT-avtalen är förrädare. Våra skeppsvarv står tomma, vår industri är förstörd och våra arbetare har inga jobb. När Romklubben hade sin årliga fest för inte så länge sedan så sade deras ordförande Alexander King att “amerikanarna måste vänja sig vid iden att de aldrig mer kommer att ha ett heltidsjobb”. USA:s regering är i full maskopi med dessa organisationer.

 

GLOBAL 2000USA har accepterat planen Global 2000 som officiell policy. Global 2000 är en mall för massmord och som skapades av Romklubben. Det som Global 2000 eftersträvar är eliminerandet av minst halva planetens befolkning innan år 2050. De har byggt sin tes på arbeten gjorda av Bertrand Russell och HG Wells som säger att planeten håller på att bli överbefolkad. Denna ide plockades upp av Robert Strange McNamara. McNamara hade sedan en konferens med ledande bankirer. McNamara sade att det största hotet mot planeten var den amerikanska medelklassen samt överbefolkningen – han kopplade ihop dessa två. Global 2000 var en plan som var menad att ta hand om USA:s invånare och även folkmassor i andra länder.

WHO OCH SKAPANDET AV AIDS
AIDS är en militärt experiment som pågick i Sierra Leone Afrika. Jag arbetade på en liten missionär station där. Den svarta befolkningen kom dit och fick hjälp med diverse blessyrer. De behandlades och de var döda innan dagen var slut. Ett laboratorium hade nämligen satts upp och de använde Lassa fever viruset. De försökte skapa ett virus som kunde massproduceras och som sedan skulle distribueras av World Health Organisation i syfte att likvidera miljoner människor. Sedan tog de viruset till Centers of Disease i Atlanta.

USA spenderar miljontals dollar på militärens kemiska-och biologiska metoder i Fort Deitrick. De experimenterade med AIDS-viruset. Efter experimentet på Fort Deitrick så startade World Health Organisation (WHO) en massiv vaccinationskampanj. De sade att de skulle utrota smittkoppor. WHO valde Afrika och Brasilien. Genast så började AIDS att dyka upp i Afrika och Brasilien. Tusentals människor började dö av detta nya okända virus. WHO sade att viruset kom från ett bett av en grön apa. De glömde att säga att dessa gröna apor har funnits i århundraden och har bitit folk utan att någon farsot som AIDS har uppstått. WHO tog AIDS-viruset från djurriket. De började vaccinera folk och folk började dö som flugor. Varför valde de Afrika och Brasilien? Jo för att dessa länder har den största befolkningen av färgade människor i hela världen. Jag vill säga till alla färgade människor i USA: lite inte på demokraterna. Lite inte på regeringen. Tro inte att regeringen är eran vän. För regeringen så är du förbrukbar, precis som vi vita också är.

Jag åkte till Uganda på en inspektion. Där fanns hela områden som var decimerade. Vi vart sagda att AIDS var en sjukdom som spreds via homosexuella. Detta är förvisso sant men det är inte hela sanningen. AIDS är ett designat virus som spreds för att minska befolkningen på denna planet. Experiment med svarta pesten har gjorts här i USA. Även indianreservat har blivit utsatta för detta. Efter den s.k. “befolkningskontrollmötet” i Kairo så blev det ett utbrott av svarta pesten i Indien. Och den är fortfarande inte under kontroll. Allt detta är en del av Global 2000 – planen för massmord. Det finns en teknik som tar död på cancerceller. Men den medicinska världen styrs av Familjen Rockefeller och läkemedelsindustrin, och de vill inte att du ska veta detta.

Varje gång det är en finansiell kris så följer det samma mönster. Världens bankirer samlas och bestämmer nationers öden. 1898 så sände The Fabian Society premiärminister Ransey McDonald till USA för att spionera på dem. McDonald kom tillbaks och sade att det finns två saker i USA som kan stoppa spridandet av socialism i det landet. Hindren var en stark medelklass och det andra hindret var USA:s konstitution. Bägga måste förstöras om USA ska socaliseras. Det första de gjorde var att placera en socialistisk president på plats – Wodrow Wilson. John F Kennedy blev mördad av MI6 som kontrollerades av Sir William Stevensson.

De trehundras kommitte försöker få kontroll över planetens alla resurser. Bill Clinton har fått ett uppdrag av dessa och det är att implementera socialistiska åtgärder i USA. Clinton har varit framgångsrik i att göra detta. Vi har haft flera presidenter i USA som har fortsatt denna socialistiska agenda. Frihandelsavtalet GATT är en del av denna plan.

USA BEHÖVER INTE FRIHANDEL
Hur ser USA:s framtid ut? Vi har blivit tvingade in i en världsregering, en new world order. Detta har gjorts genom att använda orden “demokrati”, “global handel”, “frihandelsavtal” etc. USA blev mäktigt pga. sin egen industri. Vi hade folk som var anställda på heltid. Vi hade folk som kunde köpa produkterna som USA skapade. Vi behövde inte global handel. Om utomstående ville sälja på vår marknad så blev de tvungna att betala tulltariffer. Alla pengar som USA fick från tulltariffer gick till att hålla USA flytande. Vi hade inte inkomstskatt. 1913 så hade vi ett överskott på 5 miljarder dollar eftet att vi hade betalat våra räkningar. Sedan kom president Wilson och sade: stoppa genast denna protektionism.

Vi behöver inte global handel. Vi behöver anställningar och vi behöver våra industrier. Vi har 25 miljoner arbetslösa. Vi har fått medelklassen förstörd av Clinton-administrationen. Vi har blivit en dumpningsplats för världens produkter och det har inneburit att vi inte har inhemska jobb. 1950 så var fyra procent av alla skor som såldes i USA från utlandet. Idag är det 84 %. Idag har vi skor från Kina, Taiwan, Malaysia etc. Detta betyder arbetslöshet i USA. Är inte detta en skam?

Samtidigt så ger vi bistånd till just dessa länder? Detta kommer att ta död på USA, detta är ett krig. Vi håller på att förstöras. Och frihandelsavtalet GATT är ett sätt att ta död på USA:s medelklass. En sak som WHO kräver är att individuella länder ska ändra deras lagar. De kommer att stämma oss om vi inte gör det. Frihandelsavtalet GATT är det mest lömska som jag någonsin har stött på. Avtalet måste debatteras mycket mer. Varje princip i GATT kommer att stå över amerikansk lag.

1964 så hade vi en annan skandal. Det demokratiska partiet ändrade på vår immigrationspolicy, utan någon nationell debatt. Denna ändring av immigrationsavtalet ändrade USA för alltid. 1984 så var den traditionella vite amerikanen 74 % av befolkningen. Om 100 år så kommer vi att vara 39 %. Detta tack vare det demokratiska partiet.

När en nation har blivit destabilisera så är det väldigt enkelt att introducera soclialism och skapa en new world order.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.