JMM-RAPPORT #10

December 2020

I JMM-rapport #10 pratar jag om: 

1. AVSLAGSMASKINEN. jag har nu läst färdigt boken Avslagsmaskinen – avhumanisering och byråkrati i svensk sjukförsäkring skriven av statsvetaren Nicklas Altermark.   Som jag har nämnst tidigare handlar boken om försäkringskassan och dess maskineri av avslag som sjuka svenskar får stångas med. Anledningen till att sjuka människor inte får ersättning beror på att regeringen Löfven har bestämt att få ner sjuktalen. 

2. LAVSKRIKAN. Lavskrikan är en symbol  till en konflikt mellan skogsägare i Sverige och miljöaktivisterna på Sveriges myndigheter.  Skogsägare blir hindrade från att fälla skog på sina egna marker och orsaken är EU:s artskyddsförordning där det står att man ska värna den biologiska mångfalden. Man menar att Lavskrikans miljö är sällsynt och man måste bevara den biologiska mångfalden.  Skogsägarna i sin tur får ingen ersättning av staten när de blir hindrade att avverka sin egen skog därför att det står ingenting om ersättning i EU:s artskyddsförordning. Detta har inneburit långa rättsprocesser mot staten och stora belopp. Vissa skogsägare har vunnit, vissa har förlorat och vissa fall pågår. Målen avgörs i mark och miljödomstolen.

REPORT FROM IRON MOUNTAIN. Det finns en bok och video som heter Report from Iron mountain som handlar om hur globalisterna på 60-talet forskade i hur man kunde ena människan om ett gemensamt yttre hot. En sak som nämndes var natur och miljö. De började arbeta på detta och i början på 90-talet blev plötsligt hela planeten “miljömedveten“. En video jag såg om report from iron mountain säger att syftet med denna gröna agenda är att globalisterna och deras institutioner (FN, EU etc) ska ta över kontrollen över våra naturresurser och man kommer att använda Agenda 2030 och hållbar utveckling som ursäkt (vilket är själva källan för klimatagendan). 

En annan person som tar upp detta ämne med att lägga beslag på naturresurserna är Patrick Wood med kanalen Technocracy News.

Jacob Nordangård har skrivit en bra bok som går in på detta ämne. Boken heter “Rockefeller en klimatsmart historia”. Där kan man läsa hur Rockefellers sedan 50-talet har pushat denna gröna agenda. Ett mantra som återkommer för Rockefellers är “globala problem kräver globala lösningar”. Man använder klimat och miljö för att introducera överstatlighet. Många naturvetare har debunkat myten om jordens undergång pga. koldioxid. 

3. CORONACIRKUSEN. Jag hittade en video på youtube. Kanalen heter “en annan vinkel” och själva videon heter “riv den bärande väggen”. Videon handlar om den så kallade Coronakrisen och allt som hör därtill. Försvinner denna video från YouTube kan jag rekommendera Bitchute och Brighteon

4. EU VERSUS DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALETKommer EU att krossa det svenska kollektivavtalet och ta över lönesättning och arbetsvillkor för Sverige? Ja den frågan kan man faktiskt ställa sig. EU har som bekant presenterat ett direktiv som handlar om att införa gemensamma minimilöner inom hela EU. Sajten altinget.se har en artikel som heter “LO, PTK och Svenskt näringsliv: Sverige har inget undantag från direktivet”. I artikeln på altinget skriver personer från LO, PTK  och svenskt näringsliv att i debatten om EU:s direktiv om minimilöner så sägs det att sverige ska undantas från dessa regler men den analys som dessa personer/organisationer har gjort visar att så inte är fallet. De skriver att ett direktiv är bindande för alla EU:s medlemsstater och Sverige har ingen undantag.

Implementeras detta direktiv så innebär det alltså : a) lönesättning och regler för arbetsvillkor bestäms av EU och inte av det  svenska kollektivavtal. b) det svenska kollektivavtalet kommer att fasas ut och försvinna och fackföreningar kmr inte längre att behövas. c) makten över den svenska arbetsmarknaden flyttas till Bryssel.

5. MODERATERNA OCH MASSVACCINERING. Ulf Kristersson moderaterna skriver i dagens industri att sverige behöver massvaccinering. Återigen kan vi se hur Moderaterna är det parti som vurmar mest för vaccinering. Kan denna vurm bero på att moderaterna är storföretagens och läkemedelsindustrins politiska parti?

På återseende. 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "JMM-RAPPORT #10"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.