JMM-INTERVJU #11 ORÄTTSSTATEN SVERIGE

Juni 2021

I Jmm-podd #11 intervjuar jag medborgarrättsjuristen Johan Svensson som driver hemsidan orättsstaten.se. Svensson menar att Sverige endast är en rättsstat på pappret, i verkligheten ser det annorlunda ut där myndigheter, åklagare och domare inte följer den svenska lagen och som har satt detta i system. 

Vi går in på:

  • Den havererade Försäkringskassan.
  • Att det har satts i system att inte bevilja prövningstillstånd.
  • Medierna, den tredje statsmakten, har slutat granska makten.
  • Att det i princip är straffritt att begå brott i myndighetsövningar.
  • Svensson är tveksam om återinförandet av tjänstemannaansvaret skulle göra någon skillnad. Det skulle kunna bli ännu en lag som inte tillämpas. Problemet i Sverige idag är att lagarna inte tillämpas. 
  • Svensson menar att en lösning på orättsstaten Sverige är att granska de domare, tjänstemän åklagare etc som myglar. Så var fallet med fallet Kaj Linna som blev frisläppt tack vare att Dagens Nyheter började granska fallet. En annan lösning är att stämma de tjänstemän, åklagare och domare som inte följer lagen. Svensson menar dock att det är få som vågar göra just detta.
  • Svensson fick sluta som nämndeman efter att han anmälde kollegor för brott. Man hade svepskäl som orsak.

Be the first to comment on "JMM-INTERVJU #11 ORÄTTSSTATEN SVERIGE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.