JESSICA STEGRUD (SD) OM TIDÖAVTALET OCH SVENSK ENERGIPOLITIK

December 2022

Jessica Stegrud (SD) håller anförande 15 december 2022 om Tidöavtalet och framtiden för svensk energipolitik. 

 

SVERIGE – EN FÖREGÅNGSMODELL

    Sverige utvecklades till en modellstat världen över på 1900-talet och fick  hög standard samt välfärd. En bidragande faktor till Sveriges utveckling var satsningen på planerbar energiproduktion (vatten och kärnkraft). Sverige har de senaste decennierna  fört en ansvarslös energipolitik där Centerpartiet och Miljöpartiet fått styra energipolitiken. Och där man ville att medborgarna skulle betala kalaset med skyhöga elräkningar, bortkopplingar och  förstörda naturvärden som följd.

NEDMONTERING AV ENERGISYSTEMEN

   Med straffskatter och andra metoder har de rödgröna gynnat vindkraft och motarbetat kärnkraft. Detta har i första hand drabbat södra Sverige med hög export med dumpade priser, effektbrist och elprisrekord. Nu varnar Svenska Kraftnät för effektbrist och varnar för bortkopplingar. Samtidigt har man kopplat upp Sverige till resten av Europa vilket har gjort oss sårbara. I och med Tidöavtalet börjar arbetet med att skapa ett starkt energisystem. Bland annat genom att ge kärnkraften möjlighet, att värna vattenkraften, höja effektreserven, ta vara på kraftvärmens möjligheter och se över prissättningsmodeller. 

 

REFERENSER

https://sd.se/vad-vi-vill/svensk-energi/

Be the first to comment on "JESSICA STEGRUD (SD) OM TIDÖAVTALET OCH SVENSK ENERGIPOLITIK"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.