Jessica Stegrud valdes in i EU-parlamentet:

– Jag har alltid vurmat för de svaga i samhället; barn, gamla och sjuka, säger hon och förklarar att hon länge varit bekymrad för samhällsutvecklingen i Sverige. – Den misskötta invandringspolitiken, bristen på assimilation och alla dess konsekvenser. Både sociala och ekonomiska. Förfallet i skolan och den allt mer inskränkta yttrandefriheten. Den politiska oförmågan att fokusera på de reella, stora samhällsproblemen. Jag är emot pseudovetenskap och anser att beslut skall fattas på sakligt grund och med

Source: Jessica Stegrud valdes in i EU-parlamentet: ”Jag vill värna svenska medborgares och skattebetalares intressen i EU” – DET GODA SAMHÄLLET

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.