Jessica Stegrud (SD) litar inte på klimatlarmen: 

Sverigedemokraten Jessica Stegrud valdes in i Europaparlamentet i våras. Hon sitter bland annat i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Klimatet är en av de viktigaste frågorna för henne. – Den är viktigast i bemärkelsen att den genomsyrar allt. I det enorma trycket behövs röster som är lite mer rationella, ska man göra något på riktigt måste man fatta rationella beslut, säger hon. Stegrud vänder sig mot det som den absoluta majoriteten av forskarna har kommit fram till – att tiden är mycket

Source: Jessica Stegrud (SD) litar inte på klimatlarmen: Plockar russinen ur kakan | Aftonbladet

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.