SVERIGEDEMOKRATERNAS LANDSDAGAR OCH DERAS INSTÄLLNING TILL EU

December 2021

 Sverigedemokraternas officiella inställning till EU är att man inte ska arbeta för ett Swexit eftersom det skulle kunna innebära att man tappar röster. Samtidigt blev det klart på SD:s landsdagar i november 2021 att flera SD-politiker inte tycker att man ska stänga dörren för en folkomröstning om Swexit. 

Video ovan: SD och deras landsdagar. 

SVERIGE ÄR FÖRPLIKTIGAD ATT INFÖRA EURON

  Sverigedemokraterna hade sina landsdagar i november 2021 och ett ämne som diskuterades var partiets inställning till EU. EU-parlamentarikern Charlie Weimers berättar att EU:s direktiv om minimilöner  kommer med stor sannolikhet att ta död på den svenska arbetsmarknadsmodellen. Weimers nämner även att Sverige inte har något undantag från Euron utan är förpliktigad att införa den (oavsett omröstningen år 2003).  Inom EU lobbar man för att EU ska bestämma medlemsländernas flyktingkvotor. Bland annat så jobbar Ylva Johansson med att överföra makten över svensk migrationspolitik till Bryssel. Moderaternas och Tomas Tobes förslag var i princip samma som Ylva Johanssons. Anledningen till att EU i nuläget inte bestämmer medlemländernas flyktingkvotor beror på motståndet från vissa av medlemsländerna. 

JESSICA STEGRUD HÅLLER DÖRREN ÖPPEN FÖR EN FOLKOMRÖSTNING FÖR SWEXIT

  En person som var  vänligt inställd till en eventuell folkomröstning gällande Swexit var EU-parlamentarikern Jessica Stegrud. Stegrud menade i alla fall att man inte ska stänga dörren för ett eventuellt Swexit. Vid sitt tal på landsdagarna framhöll Stegrud att EU-federalisterna flyttar fram sina positioner på område efter område. Stegrud menar att EU-federalisternas lösning på alla problem verkar vara att flytta mer makt och resurser till EU. Stegrud säger att EU frodas i kristider för det är då skrämda medborgare ger upp sitt självbestämmande och sina skattepengar till Bryssel. Stegrud menar att den maktförskjutning till EU som nu sker i klimatets namn är av historiska mått. Stegrud nämner även att den Coronafond, som Stefan Löfven skrev under, innebär att Sverige blir solidariskt betalningsansvarig för de lån som EU ska ta.

JANNES KOMMENTAR

   Sverigedemokraterna kommer inte att jobba för ett Swexit eftersom det kan innebära att de tappar röster och de vill de inte riskera inför nästa års val.  Jag måste dock säga att jag blev glad när jag såg att det ändå fanns ett antal SD-politiker som inte skulle ha något emot en folkomröstning gällande Swexit. Partiet verkar vara splittrat i denna fråga men det är partiledningens narrativ som gäller. Är du som jag, en person som gärna vill ha ett Swexit, så finns det andra Alternativ för Sverige att rösta på i denna fråga 🙂

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ . 

 

 

 

 

Be the first to comment on "SVERIGEDEMOKRATERNAS LANDSDAGAR OCH DERAS INSTÄLLNING TILL EU"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.