JEFF AHL OM CENSUR OCH SVT

April 2018,

Jeff Ahl från Alternativ för Sverige diskuterar censuren i sociala medier och public services vinklade propaganda. Videon bortplockad fårn YouTube. 

Regeringen vill driva igenom censurlagar. Regeringen försöker tvinga privata företag att låta “frivilligorganisationer” ska rensa ut alla åsikter på deras sociala medier eller sökmotorer som enligt denna socialistiska regering  anses som misshagliga.  Denna censur är något som jag och Alternativ för Sverige ser allvarligt på.

Den rödgröna regeringen har tillsammans med de icke-folkvalda byråkraterna i EU angripit diverse länder för att deras medielandskap är politiskt vinklat.  Samtidigt är Sveriges medielandskap extremt likriktat. I public services barnprogram så propageras det för att gömma illegala flyktingar.  Det är problematiskt att Svt liknar en propagandakanal än en oberoende institution för information- och kunskapsförmedling.  EU-valvakan 2014 var till exempel ett skämt där politiskt korrekta individer fick ett enormt utrymme att bedriva propaganda. Efter Brexit så intervjuade Svt nästan uteslutande de som hade röstat för Bremain. Likaså var rapporteringen under massinvandringsvågen år 2015 vinklad och menad att skapa opinion för massinvandring.  Trots att många av de som kom 2015 var fullvuxna män som övergivit kvinnor och barn i krigsområden. 

Alternativ för Sveriges lösning för problemet med Svt och public service är att public service läggs ned och att man återupprättar organisationen i en mindre form. På så sätt kan nya och oberoende journalister ta plats.  Man bör heller inte tvinga svenska folket att betala för public service.  Afs vill även lägga ned myndigheten för press, radio och tv då denna myndighet i huvudsak misslyckas med att bereda granskningsärenden på ett tillfredsställande sätt.

Hemsida:

https://alternativforsverige.se/

Be the first to comment on "JEFF AHL OM CENSUR OCH SVT"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.