JASENKO SELIMOVIC VILL HA INTERNETKONTROLL

Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic skriver i en debattartikel i Aftonbladet att det förekommmer manipulationer av val världen över via sociala medier. Selomovic är orolig på grund av det kommande valet till Europaparlamentet i maj 2019.  Den enda lösningen på detta problem menar Selimovic är överstatlig lagstiftning för sociala medier via Europeiska Unionen. Selomovic menar att…

This content is for Standard members only.
Login Join Now