JASENKO SELIMOVIC VILL HA INTERNETKONTROLL

Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic skriver i en debattartikel i Aftonbladet att det förekommmer manipulationer av val världen över via sociala medier. Selomovic är orolig på grund av det kommande valet till Europaparlamentet i maj 2019.  Den enda lösningen på detta problem menar Selimovic är överstatlig lagstiftning för sociala medier via Europeiska Unionen.

Selomovic menar att “främmande makter” lägger sig i och manipulerar val och att skyddet mot personuppgifter måste skärpas. Selimovic vill hindra partier på europeisk nivå att missbruka och överträda EU:s dataskyddsregler. Med andra ord, Selimovic vill inte att europeiska politiska partier ska göra samma sak som Trump gjorde då han skapade annonser som var specifika för specifika personer (dark ads). Selimovic menar att sociala medier “missbrukades” för att påverka valutgångar i fallet med Trump och Brexit. Selimovic kallar det hela för “påverkansoperationer”.

Selimovic säger att han arbetar  med skärpt EU-lagstiftning mot manipulation av väljarbeteenden, lagring av personlig information, mot utländsk finansiering och inblandning i EU-staternas valrörelser.

Selimovic gillar inte att Steve Bannon har erbjudit sin hjälp till nationalistiska rörelser inom EU och nu vill Selimovic förbjuda Bannons och andra utlänningars involveringar i EU-valet. (Jag undrar om Selimovic har något emot att George Soros finansierar vissa Bremain-grupperingar?).

Selomovic skyller på Cambridge Analytica och menar att detta företag låg bakom valresultaten i och med Donald Trumps seger samt Brexit (hade Trump förlorat och hade vi fått Bremain så misstänker jag att Selimovic hade varit tyst).

Selimovic menar att Trump och Brexitanhängare  “manipulerade” personliga användardata från till exempel Facebook och det var därför som dessa rörelser vann sina val. Selimovic ondgör sig hur Facebook har så mycket information om sina användare. Han  menar att den information som Facebook har om sina användare används för att manipulera hur väljarna kan tänkas rösta eller röstar (dock förklarar han inte hur som Facebook manipulerar sina användare att rösta).

Selimovic vill nu att personuppgifter ska skyddas från farliga Facebook och detta “skyddande” ska ske med överstatlig  EU-lagstiftning. Selimovic vill även  hindra politiska partier på europeisk nivå att “missbruka och överskrida EU:s dataskyddsregler”.

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/m6bMyg/akta-er–facebook-saljer-ut-demokratin

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.