JANUARIÖVERENSKOMMELSEN OCH DEN GRÖNA SKATTEVÄXLINGEN

 April 2019

Januariöverenskommelsen innehåller en kaskad av förslag på skattehöjningar gällande klimat och miljö. Dessa skattehöjningar ingår i det som kallas för ‘grön skatteväxling’.

Januariöverenskommelsen, som är en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet, har stort fokus på miljö och klimat. Bland annat vill man satsa på det som kallas grön skatteväxling.  Grön skatteväxling innebär att man beskattar sådant som man menar skadar miljön och istället sänker skatten på annat i motsvarande grad, till exempel skatt på arbete.  Regeringen Löfven säger att de fram till nästa val (år 2022) ska sänka skatten på arbete med 15 miljarder kronor och höja skatten med lika mycket på miljörelaterade områden.  Regeringen Löfven har även deklarerat att Sverige ska bli världens första fossilfria land till år 2045.

I Januariöverenskommelsen så har den svenska regimen  deklarerat skattehöjningar på följande områden:

KEMIKALIESKATTEN. Regeringen vill ytterligare höja den redan hårt kritiserade kemikalieskatten. Kemikalieskatten lanserades av regeringen Löfven år  2017 och syftet med skatten var att få tillverkare att byta till flamskyddsmedel som var bättre för miljön. Kemikalieskatten har inneburit att vitvaror och elektronik har blivit dyrare till exempel saker såsom datorer, bildskärmar, tvättmaskiner och spelkonsoler. Med Januariöverenskommelsen vill nu regeringen Löfven ytterligare höja kemikalieskatten. Regeringen Löfven vill även att kläder och skor ska omfattas av kemikalieskatten.

Läser man den kritiska sajten Kemikalieskatten.se så får man intrycket att att kemikalieskatten är  ett luftslott där  det egentliga syftet är att dra in skattepengar till statskassan.

socialdemokraterna_kemikalieskatten_januariöverenskommeslen_grön skatteväxling

Socialdemokraterna lanserade kemikalieskatten år 2017. I och med Januariöverenskommelsen vill nu Löfven & Co höja kemikalieskatten ytterligare samt att införa miljöskatt på kläder och skor. Socialdemokraterna vill även förbjuda försäljning av fossildrivna bilar till år 2030. 

FOSSILA BRÄNSLEN. De rödgröna – speciellt miljöpartiet – har gjort ett gediget arbete på att höja skatten på bränsle (genom att hänvisa till klimatförändringarna). Med Januariöverenskommelsen vill man ytterligare höja skatten på bränsle  av samma anledning.  Klimatkatastrofminister Isabella Lövin säger att man kommer att återinföra den automatiska höjningen av bränsleskatten som M/KD-budgeten tog bort. Den automatiska höjningen av bränsleskatten innebär att priset på fossila bränslen höjs 2 % per år utöver konsumentprisindex (utöver den vanliga prisutvecklingen). Regeringen Löfvens skattehöjning på bränsle beror enligt Isabella Lövin på  klimathotet där vi alla kommer att gå under om vi inte agerar snabbt:

– Vi måste jobba både med piska och morot. Klimatkrisen kommer att drabba alla, fattig som rik, säger Isabella Lövin.

När det å andra sidan gäller vilka skattesänkningar som ska göras i motsvarande grad så menar Isabella Lövin att det “behövs utredningar“.

miljöpartiet_grön skatteväxling_januariöverenskommelsen_kemikalieskatten

Isabella Lövin meddelar att i och med Januariöverenskommelsen så återinför regeringen den årliga automatiska höjningen av bränsleskatten. Syftet med denna skattehöjning är att motverka  den globala omfattande katastrofala klimatkrisen.

FLYGSKATTEN. M/KD-budgeten tog bort den rödgröna flygskatten men i och med Januariöverenkommelsen  kommer nu flygskatten att återinföras. Magdalena Andersson har sagt att “flyget måste bära sina miljökostnader”. Regeringen Löfven vill även sätta stopp för regeln som innebär att flyget slipper skatta för fossilt flygbränsle.

Video ovan: Jan Björklund och Liberalerna stödjer iden om en grön skatteväxling. Liberalerna går ett steg längre och vill ha en europeisk koldioxodskatt – något som de andra partierna motsätter sig eftersom de anser att det ger EU för stora befogenheter.

KILOMETERSKATT. Regeringen Löfven är intresserad av att införa kilometerskatt/vägslitageskatt. Kilometerskatt innebär att tung trafik ska betala skatt i syfte att “minska miljöpåverkan från transportsektorn”

Regeringen Löfven vill även förbjuda försäljning av bilar som går på fossila bränslen fram till år 2030 och då införa kilometerskatt på elektrifierade bilar. Allt för miljöns skull givetvis. Punkt 31 i Januariöverenskommelsen. Först måste dock lagstiftning ske för att detta ska kunna genomföras.

DIESELSKATT FÖR GRUVNÄRINGEN. Som ett led i den gröna skatteväxlingen i Januariöverenskommelsen så vill regeringen Löfven slopa dieselsubventioner för gruvnäringen. Syftet med att slopa dieselsubventionen är att regeringen vill påskynda övergången till förnybar energi för arbetsfordon samt att det kommer att hjälpa Sverige att uppnå sina klimatmål.centerpartiet_januariöverenskommelsen_grön skatteväxling_kemikalieskatten

Centerpartiet är stora förespråkare för den gröna skattväxlingen. Centern vill bland annat införa skatt på avfallsförbränning och de stödjer iden om att utöka kemikalieskatten. Centern menar att det finns utrymme att höja miljöskatterna. Centern vill rusta svensk ekonomi inför den “globala gröna omställningen”.

KRAFTVÄRMEVERK. Man vill höja skatten på fossila bränslen i kraftvärmeverk  från och med den 1 augusti 2019. Anledningen till skattehöjningen är att man vill “skynda på branschens omställning till biobränslen”. Regeringens  skattehöjningar av värmekraftverk har redan lett till att Heleneholmsverket i Malmö stängs ned av Eon. På sikt kan vi alltså få elbrist i Sverige.

KONSUMTIONSBASERADE UTSLÄPP. Januariöverenskommelsens punkt 30 innebär att Miljömålsberedningen ska “bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp”. Syftet är att bestraffa konsumtion av nya saker genom höjda skatter och istället få oss att köpa och byta begagnade prylar. Fenomenet kallas för ‘cirkulär ekonomi’. EU är i full färd att lagstifta om cirkulär ekonomi.

Man vill även förbjuda exploatering och prospektering av kol, olja och fossilgas.

Ett annat syfte med Januariöverenskommelsen är att få bort bilismen i städerna och att vi istället åker kollektivt eller cyklar.

Relaterat: 

 

Varför har det svenska etablissemanget blivit klimatfanatiker? Läs om Förenta Nationernas Agenda 21 och hållbar utveckling.

jmm.nu Agenda 21 och hållbar utveckling.

Hur pass seriös är vetenskapen bakom det så kallade ‘klimathotet‘? Läs Swebbtv:s intervju med Lars Bern:

jmm.nu: Swebb-tv:s intervju med Lars Bern om det så kallade klimathotet.

 

 

Foton: 

Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

https://www.flickr.com/photos/newsoresund/.Licens 3.0

Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

News Oresund [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

copyright ©Jan Malmstad

April 2019

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "JANUARIÖVERENSKOMMELSEN OCH DEN GRÖNA SKATTEVÄXLINGEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.