JAN ERICSON OM MILJÖATTACKERNA MOT SVERIGES SKOGSNÄRING

Samtidigt tar jag såklart starkt avstånd från förslagen från forskarna i artikeln, både om att lämna ännu mera skog orörd och att införa koldioxidskatt på biobränsle från skogen. För mig är frågan enklare – jag anser inte att det finns något forskningsstöd för en akut klimatkris, klimatkatastrof eller klimatnödläge, utan ser frågan mer långsiktigt. Självklart är det bra för miljön att öka förädlingen och användningen av skogsprodukter. Trä är naturligt och mer miljövänligt än betong, pappersprodukter är ofta mer miljövänligt än plast (dock inte alltid), och biobränslen är rimligen mer miljövänligt än att elda kol och olja. Att ta vara på skogsavfall och omvandla det till energi ökar dessutom vår självförsärjningsgrad. Dessutom är den svenska skogen och vårt skogsbruk och vår förädling av skogsprodukter en av landets viktigare näringsgrenar.

 

http://www.ericsoniubbhult.se/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.