JAN ERICSON (M) OM DEN HYSTERISKA KLIMATDEBATTEN (BORÅS TIDNING)

Den svenska klimatdebatten har spårat ur. Forskarna är exempelvis inte alls eniga. Många välmeriterade klimatforskare har invändningar. Ett aktuellt exempel är professorn i oceanografi, Anna Wåhlin, vid Göteborgs universitet. Före avresa till Antarktis med en forskargrupp nyligen sa hon i en intervju i universitetets tidning att hon är kritisk till den pågående klimatdebatten. Hon anser att media målar upp en hotfull bild av en kommande katastrof som det inte finns mycket stöd för, och lägger till att hon är mer orolig för att klimatet ska bli kallare än varmare. Ett exempel av många på hur forskare som är verksamma på fältet ofta har en mer nyanserad bild än politiker och media.

http://www.bt.se/debatt/klarar-sverige-att-fora-en-vuxen-klimatdebatt/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.