Jan Ericson: Klimatkris är bara ett modeord för alarmister | Aftonbladet

Moderatpolitikern och riksdagsledamoten Jan Ericson beskriver sig själv som en politisk influencer. Han tar ofta upp klimatförändringarna och anser att larmen om den globala uppvärmning är överdriven. Det som FN:s klimatpanel IPCC slår fast – att människans påverkan ligger bakom merparten av temperaturökningen som skett sedan 1990-talets mitt – anser han inte är klarlagt. – Det är väl känt att jordens klimat ändrats ofta och dramatiskt genom historien. Trots detta sätts i dag en bild av att alla klima

Source: Jan Ericson: Klimatkris är bara ett modeord för alarmister | Aftonbladet

Jan Ericson levererar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.