JAG STÖDJER INLANDSUPPRORET

Tacka tusan att folk är upprörda och förbannade.  Ett tydligt tecken är att 8 700 människor på kort tid anslutit sig via sociala medier till ”Inlandsupproret” och tillströmningen fortsätter, om än i långsammare taktUtmaningen nu är att inte fastna i ett kollektivt gnällträsk. För att nå framgång måste vi vara trovärdiga och ta fram fakta.

Statistiska centralbyråns register är en outtömlig källa till visdom. En rundtur in i statistikens värld visar exempelvis att de som bor i Stockholms län i genomsnitt kör hundra mil mindre per år än vad vi som bor i Västerbottens län gör. En rimlig gissning är att vi ändå tankar lika många liter bränsle, eftersom stadstrafik drar mer än landsvägskörning.  Den stora skillnaden är att i vår huvudstad rullar en miljon bilar, gentemot 155 000 i vårt glesbygdslän. Det behövs ingen miniräknare för att fatta att bilism i storstäder utgör ett större problem för utsläpp och miljö än vad den gör i glest befolkade områden. Att bilkörning innebär miljöutsläpp fattar alla.  Men att förtätning och centralisering ökar utsläppen verkar däremot ingen förstå. Visst är det märkligt?

http://inlandsupproret.se/vi-maste-hoja-vara-roster-och-saga-nu-racker-det/

Jag stödjer Inlandsupproret – låt inte pk-politikerna nedmontera landsbygden.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.