FOLKOMRÖSTNING OM TTIP

19/8-2016
Den irländska fackrörelsen Unite vill ha en folkomröstning om frihandelsavtalet TTIP. Många tror att TTIP kommer att innebära att amerikanska storföretag kommer att sluka public service i Irland.

Advokater i Irland menar att TTIP är så vitt avtal och inskränkande att en omröstning borde hållas om Irland verkligen ska gå med på TTIP. Unite har 100 000 medlemmar och mer i Brittiska öarna och kräver nu att TTIP ska röstas om.

Det som anses mest kontroversiellt inom TTIP är den klausul om privata domstol som finns i avtalet. Denna klausul kan innebära att t.ex. amerikanska storföretag kan stämma europeiska regeringar om dessa regeringar gör något som skadar eller minskar inkomsterna för dessa företag.

Talesmannen för Unite Mr Taft säger:

“Förmågan för demokratiskt valda regeringar att skydda arbete, konsumenter, miljön och hälsan kommer att bli allvarligt underminerad. Detta handlar inte om frihandel. Det handlar om globala korporationer som kommer att tvinga regeringar att skänka bort välfärdssystemet till aktieägare. TTIP utgör ett sådant stort hot mot demokratin, välfärden och vår ekonomi att vi anser att irländarna bör bestämma om TTIP i en folkomröstning.”

USA har liknande avtal med Kanada, Australien och Egyptien vilket har inneburit att företag har stämt stater för t.ex. att staten införde varningstexter på cigarettpaket och för att ett land ville höja minimilönerna och även för att medborgarna fått subventioner för att de använder förnybar energi.

Referenser

Unite: referendum on TTIP

Daily Express: Irish trade union wants referendum on TTIP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.