50 986 ASYL-OCH ANHÖRIGINVANDRARE ÅR 2019

Mars 2020

50 986 asyl-och anhöriginvandrare är resultatet av jök-regeringens “restriktiva” flyktingpolitik för år 2019. Men Sveriges gränser är även öppna på andra sätt.  Se videon nedan  där jag redogör siffrorna. 

 

Video ovan: jag redogör statistikerna för invandring år 2019. 

 

Beviljade uppehållstillstånd för år 2019 var 119 577. 

Beviljade uppehållstillstånd för asyl var 19.201 stycken. Detta inkluderar Förenta Nationernas (UNHCR) 5000 årliga kvotflyktingar (Sverige ska vara bäst i klassen så man tar emot max-antalet kvotflyktingar ). 

Anknytning- eller anhöriginvandring hamnade på 31 785. Anhöriginvandring innebär att en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. 

Beviljade uppehållstillstånd för arbetsmarknad var år 2019 43,242. stycken. 15 129 av dessa var anhöriga till arbetarna (som får access till svensk välfärd). Ett bra exempel på arbetare som får uppehållstillstånd är byggbranschen som nu översvämmas av utländska arbetare. Vilket kan resulterat i att det svenska kollektivavtalet kraschar eftersom det sker lönedumpning i Sverige på grund av utländsk billig arbetskraft. Kollektivavtalet är även i fara på grund av EU:s önskan om att införa minimilöner. 

Uppehållstillstånd för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Sverige är som bekant medlem i EU och det innebär att “EU-medborgare” har rätt att bosätta sig i Sverige. Siffran för detta år 2019 var 9 680 stycken. En utländsk person som vill studera i Sverige kan till och med få studiestöd från CNN.  

Förslag på lösningar till den svenska flyktingcirkusen:

  1. omedelbart asylstopp. 
  2. återinför tjänstemannaansvaret.
  3. ordna en författningsdomstol.
  4. återvandring. 

 

Video ovan: Oskar Ekblad och Helena Kullberg från Migrationsverket förklarar att Jök-regeringen har bestämt att Sverige ska ta emot 5000 kvotflyktingar år 2019. Ekblad och Kullberg säger att Migrationsverket fokuserar på flyktingar från Nord-och ÖstAfrika länder såsom Somalia, Kongo och Eritrea men även flyktingar från Niger kommer att tas in. Ekblad menar att det finns ett stort behov för dessa flyktingar. (vidarebosättning – se nedan). Ekblad säger att Sverige är framstående på att ta emot så mycket kvotflyktingar jämfört med andra länder.

migrationsverket_kvotflyktingar_sverige 2020

 

Här är Migrationsverkets egna statistiker för invandring och uppehållstillstånd i Sverige för år 2019.  Titel: Beviljade uppehållstillstånd 2019 (pdf- eller excel)

Frankie Fouganthin [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "50 986 ASYL-OCH ANHÖRIGINVANDRARE ÅR 2019"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.