Internationella valutafonden efterlyser global koldioxidskatt – Nya Dagbladet

I en ny rapport vädjar Internationella Valutafonden (IMF) till politiker att “vidta omedelbara åtgärder” eftersom “global uppvärmning hotar planeten och människors levnadsstandard”. I konkreta ordalag efterlyser man framförallt en global koldioxidskatt.Skatten man föreslår i rapporten Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change är 75 dollar per ton koldioxid, något som man bedömer ytterligare kommer att höja elpriser med i snitt 45 procent under en tioårsperiod och bränslepriser med 15 procent.

Source: Internationella valutafonden efterlyser global koldioxidskatt – Nya Dagbladet

Baserat på vad jag kallar myten om koldioxid vill nu IMF ha en global koldioxidskatt. Den Nya Världsordningen närmar sig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.