JURIDIKFRONTEN VILL TYSTA INGRID & CONRAD

April 2018 Juridikfronten har anmält radiopodden Ingrid & Conrad för att de saknar ansvarig utgivare. INGRID OCH CONRAD ANMÄLS AV JURIDIKFRONTEN Ingrid Carlqvist och Daniel “Conrad”  Frändelöv driver poddradion Ingrid & Conrad vars ämnen är relaterade till nationalism och invandring. Juridikfronten anmälde poddradion  Ingrid & Conrad år 2017 för Justitiekanslern (JK) för att deras poddradio…

This content is for Standard members only.
Login Join Now