JURIDIKFRONTEN VILL TYSTA INGRID & CONRAD

April 2018

Juridikfronten har anmält radiopodden Ingrid & Conrad för att de saknar ansvarig utgivare.

INGRID OCH CONRAD ANMÄLS AV JURIDIKFRONTEN

Ingrid Carlqvist och Daniel “Conrad”  Frändelöv driver poddradion Ingrid & Conrad vars ämnen är relaterade till nationalism och invandring. Juridikfronten anmälde poddradion  Ingrid & Conrad år 2017 för Justitiekanslern (JK) för att deras poddradio saknar ansvarig utgivare. Detta ska enligt Juridikfronten vara ett grundlagsbrott.  JK valde då att inte gå vidare med en förundersökning. Justitiekanslern meddelade dock Ingrid & Conrad om deras skyldigheter.

Vi fick ett brev, som jag upplevde som direkt hotfullt. De uppmanade oss att utse en ansvarig utgivare och påpekade att det finns fängelse i straffskalan om man bryter mot lagen, säger Ingrid Carlqvist om JK:s meddelande om skyldigheter.

Hösten 2017 så gjorde Juridikfronten ännu en anmälan om att Ingrid & Conrads poddradio saknade ansvarig utgivare. Nu har JK startat en förundersökning.

Det är ovanligt att vi inleder förundersökningar i sådana här fall. Livesändningar på nätet är ju ett ganska nytt fenomen, säger beredningsjuristen Kristoffer Kågström.

Ingrid och Conrad menar dock att då en podcast sänds via internet, inte via etervågorna, är den inte att betrakta som radio i traditionell mening och behöver därför inte ha någon ansvarig utgivare. Ingrid & Conrad har skaffat sig jurister med yttrandefrihet som specialitet. De representeras av advokatfirman de Basso.

– Det är viktigt att man har en advokat som tycker att ämnet är spännande. Det här är ju inte bara viktigt för oss utan för alla – ska staten bestämma vem som får uttrycka sig? För första gången har vi nu verklig yttrandefrihet via internet, och genast drar de öronen åt sig, säger Ingrid Carlqvist.

VILKA ÄR JURIDIKFRONTEN?

Juridikfronten skriver om sig själva:

“Föreningens ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt innehar en tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar. Föreningen får även ägna sig åt annan opinionsbildande verksamhet relaterad till nationalistisk högerpopulism och brott av smädande karaktär”.

Referenser

Sajten Svegot om åtalet:

Svegot: om förundersökningen mot Ingrid och Daniel

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.