“INGET EKONOMISKT BISTÅND TILL ILLEGALA FLYKTINGAR”

Mars 2018

Moderaterna Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer vill inte att asylsökande som har fått  avslag på sin ansökan ska kunnas få ekonomiskt bistånd (de rödgröna vill att illegala flyktingar får försörjningsstöd).

Läs mer:

https://www.dn.se/debatt/radikalt-fler-av-de-asylsokande-som-fatt-avslag-maste-atervanda/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.