IAN CRANE OM GLOBALISMEN (DEL ETT)

April 2017  I denna föreläsning talar Ian Crane om  globalismen och om kontrollen av vår mat via Codex Alimentarius. Föreläsningen är från 2007. Ian Crane: När jag först började föreläsa om detta ämne så var folks reaktioner att de helt enkelt inte trodde på mig. Jag hittade ett dokument från National Health Federation där det…

This content is for Standard members only.
Login Join Now