KAMPEN FÖR HYRESRÄTTEN

7/8-2016
Kommunala bostadsbolag säljer ut allmännyttan i rekordfart eftersom de måste gå med vinst. Privata hyresvärdar köper upp fastigheter, renoverar dem och chockhöjer hyran eller omvandlar lägenheterna till bostadsrätter. Pga. politiska beslut så håller hyresrätten på att nedmonteras.

Den svenska hyresrätten försvagas. De kommunalt ägda bostadsbolagen säljer ut allmännyttan eftersom de måste gå med vinst.  Enligt sajten Proletären så ska 14 000 hyreslägenheter i Sverige säljas under 2016.  Att allmännyttan ska gå med vinst klubbades igenom 2011 i riksdagen i den s.k. Odellagen (framhejat av Allianspartierna).   Odellagen säger bla. “Kommunala bostadsbolag skall bedriva verksamheten efter affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässig avkastningskrav”. Med andra ord: de kommunala bostadsbolagen måste gå med vinst. Odellagen var ett steg i riktning mot marknadshyror eftersom Odellagen bl.a. innebär att fastighetsägare får räkna in bostadens läge i hyressättningen.  Enligt en undersökning som Svt har gjort så vill majoriteten av de moderata kommunalpolitikerna införa marknadshyror.

Nedanstående video är om Ikano Bostads försök att chockhöja hyran i ett bostadsbestånd i Hagsätra.

 

STATENS NEDMONTERINGEN AV HYRESRÄTTEN

Det har skett diverse lagändringar på bostadsområdet i Sverige och alla partier – både röda och blåa – har varit med och nedmonterat hyresrätten. Mellan åren 1991 – 1997 så steg hyrorna med ca 50 % tack vare politiska beslut.  I Sverige så har bruksvärdessystemet varit prioritet. Bruksvärdessystemet innebär att hyran bestäms efter hur hög likvärdiga lägenheter på samma ort har samt av de förmåner som är knutna till lägenheten och lägenhetens egenskaper. Bruksvärdet är det värde som en lägenhet har för en hyresgäst. Förr i tiden så hade staten ett ansvar att få fram lägenheter till rimliga priser till medborgarna. Detta ansvar har mer eller mindre försvunnit och nu lämnas “ansvaret” över till kapitalet och fastighetsägare.  Resultatet av marknadshyror är chockhöjningar av hyran. Marknadshyror existerar redan till viss del i Sverige – speciellt då på nyproducerade lägenheter.

Per-Anders Bergendahl  gjorde en utredning om bostadssituationen i Sverige för några år sedan. Hans förslag var att släppa hyressättningen fri och på så sätt skulle bostadsbolagen bli stimulerade att bygga mer (avreglering). Per-Anders Bergdahl tillhör den nyliberala skolan. Nyliberalism innebär privatisering och resulterar oftast i att hyror chockhöjs. Läs boken Chockdoktrinen av Naomi Klein där hon beskriver nyliberalism, privatisering eller vad fri marknad innebär.

Fastighetsägarna vill också kunna ta ut högre hyror om fastigheten är i ett attraktivt område – detta ingår i konceptet med marknadshyror. Fokuseringen på marknadshyror av våra politiker beror också på att EU vill ha det så. EU förespråkar nyliberalism och en “fri marknad”. Även grupper som OECD och IMF påhejar marknadshyror i Sverige och motarbetar hyresrätten.

CHOCKHÖJNING AV HYRAN

Den vanligaste metoden som privata hyresvärdar använder är att köpa upp ett bostadsområde, göra någon typ av renovering och sedan chockhöja hyran med ända upp till 60 % ibland.  Vanligt är också att underhållet missköts när bostäder ägs av privata fastighetsvärdar. I områden med attraktivt läge så vill de privata fastighetsägarna göra renoveringar för att sedan chockhöja hyran. Syftet är att få bort låginkomsttagare och attrahera köpstarka hyresgäster.

Exempel på chockhöjningar av hyran

* Företaget D. Carnegie – som förvaltas av Graflunds – köpte ett hyreshusbestånd i Husby i Stockholm, gjorde lite renoveringar och höjde hyran för en tvårummare från 4 500 kr till 6 500 kr. Renoveringarna sker vid in-och utflyttning till lägenheten.

* Ikano Bostad ville höja hyrorna för boende i Hagsätra, Stockholm med över 60 % efter renoveringar. Se videon ovan.

* Stiftelsen Militärhemmet renoverade hela lägenheten av 92-årga Britt-Maries lägenhet utan hennes tillstånd och trots att det egentliga problemet var parketten utanför badrummet. Sedan ville de höja hyran med  2 400 kr i ett höj.

Avregleringar och privatiseringar.

 

 

 

Referenser

Proletären: D. Carnegie jagar i förorterna

Svt: Familjebostäders hyreschock efter renovering

Nej till hyreschock när Järva ska ”lyftas”

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.