SYSTEMATISK HYRESSÄTTNING

November 2017

Hyresgästföreningen jobbar för att få fram systematisk hyressättning, en slags rättvis hyressättning. Misslyckas detta så finns det chans att politiska krafter vill införa marknadshyror (=höga hyror). Några som arbetar för marknadshyror är Alliansen (moderaterna, Centern och Liberalerna). Även Dagens Nyheter och Stockholms handelskammare pushar marknadshyror.

Meddelande från Hyresgästföreningen:

Arbetet med systematisk hyressättning i Stockholm fortsätter

Detta är ett “utvidgat” Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet går vanligen till alla förtroendevalda i Hyresgästföreningen med verksamhet i Stockholms stad. Detta nummer skickar vi ut till alla medlemmar som kan vara intresserade av diskussionen om systematiska hyressättning generellt samt av Stockholmshyra, som berör boende i Stockholms stad.
Hyresgästföreningens mål är att alla regioner i hela Sverige ska införa “systematisk hyressättning”.

Systematisk hyressättning är en hyressättningsmodell där varje lägenhet bedöms och poängsätts utifrån hyresgästernas värderingar. Det är hyresgästernas värderingar av modernitet, standard, förvaltningskvalitet med mera som ska avspegla sig i hyressättningen och påverka hyran i varje enskild lägenhet. Målet är att få till en hyressättning, där hyresgästen får bättre förståelse för hur hyran är uppbyggd. Hyrorna ska vara lika i hyreslägenheter med samma bruksvärde.

Det är många faktorer som ska påverka hyran, av vilka några av de viktigaste är lägenhetens storlek och standard, fastigheten, kvaliteten på fastighetsservice samt husets läge och närhet till allmänna kommunikationer.

Idag omfattas drygt hälften av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige av någon form av systematisk hyressättning. I kommuner som Göteborg, Malmö, Helsingborg, Västerås och Umeå är systemet etablerat sedan länge.

Om vi misslyckas med systematisk hyressättning riskerar vi ny lagstiftning och förändringar i dagens system för hyressättning. I förlängningen hotar politiska krafter som verkar för ett system med betydligt mer inslag av rena marknadshyror. Dessa politiska krafter mobiliserar i nuläget inför valen till Stockholms stad och riksdagen 2018. Moderaterna fattade nyligen beslut på sin stämma i Örebro om att driva frågan om en friare hyressättning, DN:s ledarsida ligger på, liksom Centern, Liberalerna och Stockholms handelskammare.
Hyresgästföreningens bedömning är att vi måste lyckas i arbetet med systematiseringar av hyressättningen – alternativet är inte status quo, dvs som det fungerar nu. Alternativet stavas marknadshyror.

Stockholmshyra
I Stockholm Stad har vi arbetat med systematisering sedan 2009. Här går arbetet under namnet ”Stockholmshyra”. Idag saknar hyressättningen i Stockholm en tydlig systematik. Det är för att ändra på det som Hyresgästföreningen region Stockholm och de tre största allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm Stad har inlett samverkan för en systematisk hyressättning. Under hösten 2017 fortsätter diskussionerna om grundläggande principer, inventeringar och hur man ska jobba med simuleringar samt beräkningar av de poängvärden som ska ligga till grund för framtida hyressättning.

Arbete med systematiserad hyressättning pågår i flera av regionens kommuner bland annat i Huddinge, Tyresö, Botkyrka och Sigtuna. Målet är på sikt att ha fungerande modeller för systematiserad hyra i samtliga kommuner i regionen.

Systematisk hyressättning handlar om en utveckling av bruksvärdesystemet. Syftet är att få till hyror som bättre speglar hyresgästernas värderingar och att hitta former för hur hyror ska sättas på ett konsekvent sätt som blir begripligt och tydligt för såväl hyresgästen som för fastighetsägaren.

Arbetet med att systematisera hyressättningen i Stockholm kommer att ta flera år. Många inom organisationen medverkar i arbetet, såväl förtroendevalda i Regionstyrelsen (RS) och i den särskilt tillsatta Projektgruppen (mer om deras arbete nedan) liksom tjänstemän på regionkontoret. Nu handlar mycket av arbetet om hur lägenheterna och fastigheterna ska besiktigas innan man kan börja poängsätta och systematisera hyressättningen.

Poängsättningen fastställs i förhandlingar mellan bostadsföretagen och Hyresgästföreningen. Först när det är genomfört kan de nya hyrorna införas, vilket ligger flera år framåt i tiden. Det kan landa i höjda, oförändrade eller sänkta hyror.

Läs mer:
https://www.hyresgastforeningen.se/var-verksamhet/vad-vi-gor/forhandlar-hyror/systematisk-hyressattning/

http://dittlivsboende.se/om-systematisk-hyressattning/

 

Be the first to comment on "SYSTEMATISK HYRESSÄTTNING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.