ATT SKAPA SKUGGA TILL BOKSTÄVER I GIMP

December 2022 Gimp är ett bildbehandlingsprogram som  baseras på öppen källkod. I denna instruktion visar jag hur man kan göra skugga till bokstäver som nedanstående exemplet  visar: Mitt användargränssnitt i Gimp har denna konfiguration: PROCEDUR Jag skapar en fil genom meny, file, new, image size = 1920 x 1080. Advanced options, fill with: transparency, ok….

This content is for Standard members only.
Login Join Now