Hur det reaktiva sinnet fungerar

Hur vårat sinne fungerar enligt Dianetik.

 Det finns tre typer av mentala bilder i det reaktiva sinnet.

ENGRAM

Ett engram är en mental bild som är en registrering av en tidpunkt med fysisk smärta och medvetslöshet. Det måste enligt definitionen ha stöt eller skada som en del av sitt innehåll. Ett engram innehåller varje förnimmelse som fanns med i ögonblick av delvis eller total medvetslöshet.  (Exempel på förnimmelser skulle kunna vara: temperatur, volym, smak, personlig emotion, plats, smärta osv. Ett annat ord för förnimmelse är perception).

“Ett sekundär är en mental bild av ett ögonblick av svår och chockartad förlust eller hot om förlust.”

SEKUNDÄR
Ett sekundär är en mental bild av ett ögonblick av svår och chockartad förlust eller hot om förlust.  Sekundäret innehåller missemotion såsom vrede, rädsla, sorg, apati.Det är en inspelning i form av en mental bild av en tidpunkt av svår psykisk påfrestning. Sekundäret kan innehålla medvetslöshet. Namnet “sekundär” kallas så eftersom det självt är beroende av ett tidigare engram som innehåller liknande data, men med verklig smärta osv.

LÅS

Ett lås är en mental bild av en händelse i vilken man medvetet eller omedvetet påminns om ett sekundär eller engram.  Ett lås innehåller inte något slag, brännskada, eller någon stöt. Låset är inte någon större källa till missemotion. Det innehåller inte medvetslöshet. Det kan innehålla en känsla av smärta eller sjukdom men är inte källan till sjukdomen eller smärtan.   HÄNDELSE En händelse är inspelningen av en upplevelse med en sammanbindande faktor: samma ämne, samma plats eller samma människor och äger rum under en begränsad tidsperiod t.ex. minuter, timmar eller dagar. En händelse kan antingen vara ett engram, ett sekundär, en key-in  eller ett lås.

KEDJA
Engram, sekundärer och lås bildar kedjor. En kedja är en serie inspelningar av liknande upplevelser. En kedja har engram, sekundärer och lås. Engrammet är av det tidigaste datumet, sekundärer är av ett senare datum och låset är det senaste.

EXEMPEL PÅ EN KEDJA.
Under en träningsmatch i brännboll så blir en person skadad genom att han får ett slagträ i skallen (engram). När personen väl har ett engram kan en senare händelse som inbegriper ett ögonblick av svår förlust eller hot om förlust (och som har med ämnet brännboll/slagträn att göra) spelas in som ett sekundär på kedjan. Sekundäret hämtar sin kraft från och hålls på plats av det tidigare engrammet. Senare, när personen ser någonting som påminner honom om engrammet – medvetet eller omedvetet – kan ett lås läggas till kedjan.[pullquote-left]” Detta innebär att personen har en kedja med tre bilder – ett lås, ett sekundär och ett engram.”[/pullquote-left] Kedjan hålls på plats av engrammet (som är den tidigaste bilden). Varje gång kedjan keyar in (restimuleras eller reaktiveras) bildas ett nytt lås på kedjan.   En ny huvudskada som innehåller smärta och medvetslöshet läggs till kedjan. Alla bilder på denna kedja hålls på plats av det grundläggande engrammet på kedjan. En person kan ha många kedjor av detta slag, av vilka var och en av kedjorna hålls på plats av en grundläggande kedja.

MENTAL MASSA.
Det finns massa i de mentala bilderna i det reaktiva sinnet, s.k. mental massa. Dessa bilder har en faktisk vikt, en mycket ringa vikt men dock en vikt. Bilderna har också storlek, och form.

LADDNING.
Laddning är de lagrade mängderna energi på tidsspåret. Det är skadlig energi eller kraft som alstras och anhopas i det reaktiva sinnet till följd av de konflikter och obehagliga upplevelser som en person har haft. Med laddning menas vrede, rädsla, sorg eller apati som finns i det reaktiva sinnet i form av missemotion. Engram, sekundärer, lås utgörs alla av mentala massor, krafter, energier, och mental tid. Dessa ting visar sig på olika sätt som t.ex. smärtor, känslor, gamla perceptioner, olämpliga känsloreaktioner och miljarders tankekombinationer begravda i massorna.

 

Be the first to comment on "Hur det reaktiva sinnet fungerar"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.