HUR DET PRIVATSTYRDA BANKSYSTEMET FUNGERAR

September 2022

‘97% owned’ är namnet på den brittiska dokumentären från 2012 som beskriver hur det privata banksystemet fungerar. Så länge privata aktörer har rätten att skapa pengar ur tomma intet kommer bankernas makt över våra liv att fortsätta. 

Video ovan: ’97 % owned’. Texten nedan är ett utdrag ur dokumentären. 

97 %  DIGITAL VALUTA 

   År 2010 var storbritanniens pengakvantitet 2,15 trillion pounds (dryga 20 biljoner svenska kronor). 2,6 % av den pengasumman var fysiska kontanter medans resten av pengarna var digitala.   Dessa 2,6 % är skapade av Englands centralbank och de resterande 97 %  är digitala pengar som har skapats av privata banker när de ger ut lån. De privata bankerna tar inte dessa pengar från sina egna resurser utan man skapar dem ur tomma intet via en dator.

   Regeringar sysslar med seigniorage. Seigniorage betyder att Centralbanken trycker upp till exempel en 10 pundssedel, vilket kostar några pence att trycka upp, dessa sedlar säljs sedan till de privata bankerna för 10 pund. Vinsten som Centralbanken gör på detta (10 pund minus några pence) går till The Treasury (Storbritanniens finansmyndighet). Denna vinst avgör hur mycket skatt som medborgarna måste betala. 

BAKGRUNDEN TILL SEDLARNA

   Bakgrunden till det moderna banksystemet med papperspengar i Storbritannien var att på 1800-talet så hade folk sitt guld och silver i förvar hos de privata bankerna. I gengäld fick de ett papperskvitto som motsvarade värdet på dessa metaller. Dessa papperskvitton, eller sedlar, började användas som betalning. Bankerna förstod då att här fanns pengar att tjäna. De började trycka upp papperssedlar, som inte hade täckning, som man sedan lånade ut och tjänade ränta på. Detta skedde fram till år 1840 men de utnyttjade systemet för mycket vilket resulterade i inflation och destabilisering av ekonomin. På grund av detta skapades en lag år 1844 som förbjöd privata banker att skapa pengar och denna uppgift gick till brittiska staten istället.

PENGAR UR TOMMA INTET

   Det som vi har i modern tid är digitala pengar som privata banker kan skapa ur tomma intet och de skapas när bankerna ger ut lån. Mellan 1998 och 2007 tripplades storbritanniens pengamängd på grund av bankernas långivning.  Om alla sparar sina pengar på banken så minskar mängden pengar i ekonomin och vi får en recession. År 2009 skapade Federal Reserve Bank i USA (som är en privat kartell av banker) 160 miljarder dollar för att rädda försäkringsbolaget AIG. Dessa pengar skapades ur tomma intet. Banker skapar digitala pengar när de ger krediter, köper tillgångar, eller utför betalningar på deras egna konton. Mer pengar kommer i cirkulation när människor spenderar pengar de fått som lån av bankerna.

   När man förklarar för vanligt folk hur pengasystemet fungerar är det många som vägrar tro på det. Utgivningen av digitala pengar har ökat år efter år där kontanter får mindre och mindre plats. Idag finns det ingen regulering hur mycket lån som banker får ge, de bestämmer detta helt själva.

ETT EVIGT SKULDSÄTTANDE

   Det enda sättet för regeringar se till att folk fortsätter och handla är att se till att vi fortsätter att skuldsätta oss. Det bankerna gör är att fortsätta skuldsätta oss till dess att systemet kraschar, då först slutar de att låna ut pengar. Finanskrisen i USA år 2008 berodde på att bankerna lånade ut på tok för mycket pengar och sedan kunde folk inte betala tillbaks. År 1947 var bankerna tvungna att ha 32 % i reserver (som backup när de lånar ur pengar). År 2006 ändrades systemet och lät bankerna själva bestämma reservmängden.  Förut hade man det som kallades guldmyntfoten vilket innebar att pengarna backades upp av guld och således hade en form av värde.  Sverige övergav guldmyntfoten år 1931.

Se hela dokumentären för full information.

 

REFERENSER

http://97percentowned.com/

Positiva pengar är en förening som vill reformera banksystemet: 

Positiva pengar hemsida

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

Be the first to comment on "HUR DET PRIVATSTYRDA BANKSYSTEMET FUNGERAR"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.