HULTQVIST VARNAR FÖR “DESINFORMATION”

valet 2018_val i sverige september_riksdagsval sverige_valår

Januari 2018

Hultqvist varnar för desinformation och ryska påverkansoperationer inför svenska valet 2018. 

RYSK VALPÅVERKAN INFÖR SVENSKA VALET 2018
Nyligen uttalade sig försvarsminister Peter Hultqvist i Expressen om informationspåverkan och propaganda inför det svenska riksdagsvalet 2018. Hultqvist manar väljarna att bli mer kritiska och inte gå på vad som helst som står i sociala medier. Hultqvist menar även att åtgärder från regeringen gällande främmande makters eventuella påverkansoperationer kan bli nödvändigt. Hultqvist nämner också att det förekom spridning av felaktiga uppgifter i samband med värdlandsavtalet 2016.

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – varnar för påverkanskampanjer. MSB menar att man ska vara kritisk till alternativa fakta och vad som sker på sociala medier. MSB menar att desinformation kan förekomma och  att Ryssland har trollfabriker som sprider propaganda på sociala medier i syfte att underblåsa splittring och underminera statsskicket. Ryssland kan även anlita svenska troll som ska hjälpa Ryssland i deras strävan. Samtidigt har Försvars-beredningen har  kommit till slutsatsen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. De menar att den enskilda individen bör ha en veckas förnödenheter i beredskap ifall det värsta händer.

FOLK OCH FÖRSVAR I SÄLEN
Söndagen den 14/1 så började Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Där träffades planetens krigshetsare och diskuterade hur man ska stabilisera Europa genom att rusta upp. Där var  Natos Generalsekreterare Jens Stoltenberg som jobbar på att få in Sverige i Nato.

Även höjdare från EU-försvaret var på Folks och Försvars konferens i Sälen och jobbade på att Sverige ska ställa upp i EU:s försvar. Flera svenska NATOivrare  var på plats såsom Stefan Löfven, Allan Widman, Ulf Kristersson, Hans Wallmark, Morgan Johansson,  Karin Enström, Patrik Oksanen, fenomenet Anders Lindberg från Aftonbladet, Nato-kramaren Jan Björklund,  osv.

 

Referenser

Expressen:Hultqvist och valet 2018

https://nyheteridag.se/s-politiker-sd-bor-bevakas-av-sapo/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.