DE VACCINERADE FLICKORNA (HPV-VACCIN)

vaccin_barn_gardasil_hpv

September 2019

 En halv miljon danska flickor och kvinnor blev vaccinerade med Gardasil mot HPV-viruset. 1000 flickor upplevde biverkningar  283 stycken fick allvarliga biverkningar. 

År 2015 gör Danska TV2  dokumentären “De vaccinerede piger” som handlar om vaccinering mot HPV-virus med vaccinet Gardasil. Dokumentären säger att år 2009 började det danska cancersällskapet att göra reklam för att flickor skulle börja vaccinera sig mot HPV-viruset. Myndigheterna menade att vaccinet skulle reducera riskan att få cervikal cancer (livmodershalscancer) senare i deras liv. Vaccinet i fråga, Gardasil, var gratis till alla flickor över 12 år. Denna kampanj resulterade i att en halv miljon flickor och kvinnor blev vaccinerade och ungefär 1 000 flickor fick biverkningar av vaccinet varav 283 flickor har fått allvarliga biverkningar. 

De vaccinerede piger (with English Subs) for international viewing from Hans on Vimeo.

Video ovan: dokumentären De vaccinerede piger. Videon blev bortplockad från YouTube man kan ses på de alternativa videoplattformarna Bitchute och Brighteon. Dokumentären har engelsk undertext. 

ALLA REKOMMENDERADE VACCINERING

År 2011 beslöt Amalies föräldrar att Amalie skulle bli vaccinerad med Gardasil. Amalies mor säger att i princip alla som hon stötte på rekommenderade vaccinering mot HPV. Gardasil-vaccinet gavs i tre steg och efter ett par dagar efter vaccineringen fick Amalie kraftig huvudvärk, feber och kände sig utmattad. När hon reste sig från sängen blev hon yr. Amalie kan nu må fysiskt dåligt om hon är uppe i mer än 10 minuter och hon tillbringar mesta tiden i sin säng. Hon har inte kunnat vara i skolan i över ett år på grund av sjukdomen. Före vaccineringen var Amalie en aktiv och kommunikativ tjej.

Katrine Jaegersdorf var en annan flicka som blev vaccinerad mot HPV. Katrine säger att hon svimmar nästan dagligen, att hennes armar och ben kan bli paralyserade och att hon har regelbunden huvudvärk. Hennes symptom började efter att hon fått HPV-vaccinet. Det började med hög feber och två veckor senare hamnade hon på sjukhus. Katrine har varit på 22 olika sjukhusinstitutioner och alla säger att det omöjligt kan vara vaccinet som är orsaken till hennes problem; de sa åt henne att glömma iden om att vaccinet kunde vara källan eftersom det var dokumenterat att Gardasil inte hade sådana bieffekter. 

De vaccinerede piger_dokumentär_sverige_vaccinationsprogrammet_hpv_gardasil

Bild ovan. de tre tjejerna som intervjuas i dokumentären “de vacinerede pigerna” och som fått uppleva allvarliga biverkningar av Gardasil.

Louise-Brinth-gardasil_hpv_sverige

Visselblåsaren Louise Brinth.

VISSELBLÅSARE LOUISE BRINTH

Lousie Brinth är läkare som jobbar på Syncope Center på Fredriksbergs sjukhus i Köpenhamn. Brinth säger att det är väldigt många unga flickor som visar upp samma symptom efter vaccineringen. En gemensam nämnare som många av dessa flickor hade var att de var fysiskt aktiva före vaccineringen, vissa av dem på elitnivå. En annan läkare på Syncope Center säger att personer som är fysiskt aktiva har en annan kroppslig försvarsmekanism mot vaccin. Brinth undersökte även flickorna för en sjukdom som kallas POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome).  POTS innebär att kroppen har problem med att styra kroppens puls och kan resultera i svimningar, utmattning och trötthet. Brinth menar att flera av flickorna led av POTS samtidigt medgav hon att det var svårt att diagnostisera flickorna. 

Brinth kontaktade danska hälsomyndigheter och varnade att något verkade vara allvarligt fel. Hon skickade bland annat  flertalet mail till Sundhetsstyrelsen. 

BORTGLÖMD E-MAIL KORRESPONDENS

Danska TV2 intervjuar Henrik G. Jensen som jobbar på den danska hälsomyndigheten Sundhetsstyrelsen. Jensen säger att Sundhetsstyrelsen jobbar i samarbete med WHO och CDC och han säger att det inte finns någon korrelation mellan Gardasil och dessa biverkningar enligt undersökningar. Även EU:s EMA (European Medical Agency) påstår att det inte finns någon korrelation mellan Gardasil och dessa biverkningar. Detta påstående från EMA ifrågasätts av danska oberoende Cochrane Nordic Centre. TV2 ber om att få ut mail-korresponensen mellan Louise Brinth och Sundhetsstyrelsen men där hittar inte TV2 någon korrespondens mellan Syncope Center och Sundhetsstyrelsen. I efterhand hittar man dock mailen men man får inte dessa mail från Sundhetsstyrelsen utan från Louise Brinth. När TV2 frågar varför inte Sundhetsstyrelsen lämnade ut mail-korrespondensen till TV2 så menade Jensen att det måste ha skett ett misstag (4 mail-korrespondenser).

Henrik Jensen passar på att säga att även om det skulle visa sig finnas en korrelation mellan Gardasil och bieffekterna skulle man ändå inte stoppa vaccineringen eftersom fördelarna överväger farorna. Jensen menar att livmodershalscancer  är en dödlig cancer som måste bekämpas. 

henrik jensen_de vacinerede piger_gardasil_danmark_sverige

Henrik G. Jensen glömde bort att lämna ut e-mailkorrespondens. Danska Sundhetsstyrelsen samarbetar med WHO, FDA och CDC.

BRISTFÄLLIGA VACCINSTUDIER

Mainstream media i Danmark har presenterat studier som säger att Gardasil inte ökar risken för strokes. Källorna till denna studie var Statens  Serum Institute i Danmark samt Karolinska Institutet i Sverige. Läkemedelsbolaget Merck, som ligger bakom Gardasil, ville inte vara med i TV2:s program men de hänvisar till denna studie.  Personal från Syncope Center säger dock att denna studie är bristfällig eftersom man måste ha specifika diagnoser för att kunna vara med i statistiken för denna studie och de vaccinerade flickorna hade ingen av dessa diagnoser. 

karolinska institutet_gardasl_hpv-vaccin-studie

Karolinska Institutet – modernt, pompigt och ståtligt. Tyvärr verkar KI:s studier om Gardasil inte vara lika gedigna som deras kontorslokaler. 

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Relaterade artiklar.

Linda Karlström informerar om vaccin: 

jmm.nu Linda Karlström om vaccin

Enligt dokumentären Vaxxed så mörkade CDC om att det fanns en koppling mellan vaccin och autism: 

jmm.nu Vaxxed.

Vanligt folks kritik mot vaccinering har lett till att Facebook och andra plattformar censurerar alternativ information. EU, UNICEF och WHO är de institutioner som pushar censuren: 

jmm.nu censur mot vaccinkritik

 

Holger.Ellgaard [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Be the first to comment on "DE VACCINERADE FLICKORNA (HPV-VACCIN)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.