HOTET MOT LIVET (recension)

20/5 – 2016
 Författaren f. William Engdahl har skrivit boken Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda, som handlar om genmanipulerad mat (gmo). Den handlar även om  USA:s och Rockefellers ambitioner att kontrollera oss genom att kontrollera maten på vår planet.

I boken Hotet mot livet – den genetiska manipulationens dolda agenda (engelska: Seeds of Destruction) så berättar författaren William Engdahl historien om genmanipulerad mat och de krafter som ligger bakom allt detta. Själva syftet med gmo-mat är inte bara profit utan att kontrollera oss människor. Eller som globalisten Henry Kissinger sade:”Kontrollerar du livsmedlen så kontrollerar du människorna”. TTIP är bl.a. ett försök för USA att dominera och kontrollera maten i Europa.

 

OBEROENDE STUDIE OM GM

 Rowett Resarch Institute i Skottland genomförde en oberoende studie om gm-mat (genetically modified). Forskaren bakom projektet var den ansedde dr Arpad Pusztai. Före denna studie fanns bara Monsantos egna vinklade studier om gmo och Monsantos egna studier sade givetvis att gmo-mat var fina fisken och helt ofarligt för hälsan. Monsantos egna undersökningar av gmo-mat pågår endast i tre månader medans Arpads undersökningar skulle pågå under längre tid.

En grupp råttor matades med gmo-potatis och en annan grupp råttor matades med vanlig potatis. Efter ett tag märktes förändringarna. Råttorna som fått gmo-mat var betydligt mindre i storlek och hade lägre kroppsvikt. Råttorna fick också mindre lever- och hjärt storlek samt uppvisade ett svagare immunsystem. Hjärnorna hos gmo-råttorna blev mindre än de andra råttorna.

Sedan berättade Arpad Putsztai i tv om sina upptäckter om gmo-mat. Det borde han inte ha gjort.

Nyheter om Arpad Putsztais studie om gmo-mat slog ned som en bomb och diskuterades flitigt i msm (main stream media). Det dröjde inte länge förrän attackerna mot Arpad Putsztai kom.

Massmedia gjorde allt för att smutskasta Putsztai.Putsztais egna kollegor började baktala Putsztai. Institutionen Royal Society gick med i striden och påstod att Putsztais var bristfällig. Brittiska underhusets avdelning för vetenskap och teknik fördömde Putsztais studie.   Putsztai förlorade sitt jobb, blev förbjuden med rättsliga åtgärder att tala med någon om sin forskning och blev förbjuden att prata med sina forna kollegor. Han blev hotad att förlora sin pension. Rowett Resarch Institute beslöt till slut att påstå att Arpad Putsztais studie hade blivit felaktigt gjort och således inte giltig (vilket inte var sant).

Många år senare kom sanningen fram bakom attackerna mot Arpad Putsztai. Det visade sig att den dåvarande engelska premiärministern Tony Blair hade fått ett samtal från USA:s president Bill Clinton. Bill Clinton hade i sin tur fått ett samtal från företaget Monsanto som hade uttryckt oro över Arpad Putsztais studie.  Bill Clinton övertygade Tony Blair om att gm-mat var helt ofarligt och att han menade att Arpad Putsztais studie var ett problem. Detta resulterade i att Tony Blair ringde upp  Philip James som var chef över Arpad Putsztai på Rowett Resarch Institute och  Arpad fick sparken.
Monsanto har en omfattande PR-avdelning och har många mainstream media i sitt stall som utnyttjades till fullo. 

hotet mot llivet_recension_william engdahl

Författaren till boken Hotet mot livet. William Engdahl.

ROCKEFELLERS INFLYTANDE ÖVER AMERIKANSKA JORDBRUKET

 En stor del av boken handlar om familjen Rockefellers dominans av det amerikanska jordbruket. Det är Rockefellers som låg bakom den vetenskapliga biten om genmanipulering. Rockefellers har i decennier sponsrat projekt inom genmanipulation. Under andra världskriget donerade Rockefellers stora summor till Hitler-Tysklands forskning inom rashygien. Rashygien bytte senare namn till genetik. Hela amerikanska samhället var påverkat av Rockefellers tänkande eftersom familjen dominerade universitet, tankesmedjor, tidningar etc genom att ge frikostiga donationer.

USA arbetade på att pressa andra länder på att avskaffa handelshinder för jordbruket, vilka blockerade importen av amerikanska jordbruksprodukter. USA bestämde sig att jordbruksjättar skulle dominera USA och att små jordbrukare skulle fasas ut genom mindre ekonomiskt stöd. Man bestämde att länder i tredje världen skulle köpa in USA:s spannmål och råvaror. Syftet var att kontrollera ländernas livsmedel. USA startade ett krig för att förstöra utvecklingsländernas inhemska livsmedelsproduktion.

USA OCH REDUCERINGEN AV PLANETENS BEFOLKNING

 USA:s politiska dokument NSSM 200 var en plan på att minska planetens befolkning. Den kallades för hållbar utveckling. Amerikansk tv började visa program som menade att planeten var överbefolkad. Henry Kissinger ville reducera planetens befolkning till 500 miljoner fram till år 2 000. USA skulle vara restriktiv mot länder som inte gjorde något åt sitt lands “problem” med överbefolkning. President Ford godkände NSSM 200. USA riktade in sig på 13 utvecklingsländer där USA ansåg att en kontroll av befolkningstillväxten behövdes. Ett av dessa länder var Brasilien.

STERILISERINGEN AV BRASILIENS KVINNOR
USA implementerade NSSM 200 i Brasilien på 1970-talet. 1980 så kunde Brasilianska myndigheter konstatera att 44 % av alla brasilianska kvinnor mellan 14 – 55 år hade blivit permanent steriliserade. Enligt vissa rapporter så hade uppåt 90 % av brasilianska kvinnor med afrikanskt ursprung blivit steriliserade. Steriliseringarna hade gjorts av organisationer såsom International Planned Parenthood, Family Health International, Pathfinder Fund, Association for Voluntary Surgical contraception. Alla dessa grupper stod under överinseende och vägledning av amerikanska utrikesdepartementet och USAID (US Agency for International Development – USAID är en organisation som är en täckmantel för amerikanska intressen). USA hade sagt till Brasilien att samarbetet mellan USA och Brasilien skulle leda till ökad ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning.

Rockefeller familjen var även med och stöttade diktaturer i Latinamerika. Nelson Rockefeller såg till att kontrollera merparten av Mexikos tidningar. Dessa tidningar använde Nelson Rockefeller till att skriva vänligt inställda artiklar om USA  och Rockefellers intressen i Mexiko. Rockefeller familjen såg också till att skaffa sig kontroll över IMF och World Bank via FN. Rockefellers skaffade sig de latinamerikanska ländernas röster i FN och således fick  stort inflytande i FN.

EU OCH GENMODIFIERAD MAT

 1997 så stoppade EU kommersialiseringen av genmodifierade grödor.

 George Bush sade i ett tal:

“Våra partners i Europa har blockerat alla nya biogrödor på grund av ogrundad, ovetenskaplig rädska. Detta har medfört att många afrikanska nationer undviker att investera i bioteknik av rädsla för att deras produkter kommer att stängas ute från de europeiska marknaderna”.

 USA och George Bush lämnade in en mål till en WTO-domstol 2003 om det faktum att EU hade stoppat gm-mat i Europa.  WTO står för World Trade Organisation och är inget annat än en täckmantel för amerikanska intressen. Till råga på allt så har WTO en tvistlösningsmekanism som heter DSB – Dispute Settlement Body (dvs. en mekanism som liknar de kritiserade ISDS eller ICD).  Tråkigt nog för EU – och för oss som är medlemmar i EU – så har EU skrivit under ett avtal med WTO som innebär att WTO:s lagar står över EU:s lagar. Allteftersom så har EU lättat på reglerna och tillåter kommersialisering av gm-sorter.

EU:s läkemedelsmyndighet – EFSA – har sprungit Monsantos och USA:s ärenden och har okritiskt rapporterat att gm-mat är ofarligt etc.

 EFSA skrev bl.a.

“Toxikologiska bedömningar av försöksdjur krävs inte uttryckligen för godkännande av ett nytt livsmedel i EU eller USA…negativa upptäckter har ännu inte observerats”.

EU skrev också:

“Gmo-kritiker hävdar att utfodringsstudier med godkända genmodifierade organismer  har visat på negativa hälsoeffekter. Sådana påståenden har inte baserats på expertgranskade, vetenskapligt accepterade utvärderingar. Om tillförlitliga vetenskapliga studier skulle visa på någon typ av hälsorisk, skulle respektive gmo inte bli godkänd”.

Dessa kommentar från EFSA och EU visar givetvis att EU och EFSA är totalt opålitliga.

I denna bok ges återigen exempel på hur globalisterna  skaffar sig kontrollen över ett land. Den mekanism som används är att IMF, World Bank och privata kreditorer från USA och Europa (Rockefeller etc) ger väldigt frikostiga lån till ett land. Till slut hamnar landet i en skuldfälla och kan inte betala tillbaks lånen. Då tar globalisterna kontrollen över landet och plundrar landet med privatiseringar och nedskärningar. I boken ges exempel på hur Argentina drabbades av denna metod

Vad hela boken bra? Nej det tycker jag inte. Det var många sidor som kändes trögt att läsa och som kanske kändes lite onödiga. Kanske författaren kunde ha kortat ned texten och skippat vissa saker. Men bortser man från dessa fadäser så är detta en bok som bör läsas.

Referenser
Nya Dagbladet: Hotet mot livet – recension

Annika Dahlqvist: Hotet mot livet

William Engdahl homepage

 

Be the first to comment on "HOTET MOT LIVET (recension)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.