HOTET MOT ELPRODUKTIONEN

Det är särskilt olyckligt att viktig lokal elproduktion i våra storstäder minskar, nu när elnäts- och elöverföringskapaciteten i stamnätet är allt mer ansträngd. Vi lever redan i en verklighet där företagsetableringar och ny infrastruktur stoppas på grund av bristande kapacitet för både eleffekt- och elnät. Industrin, kommunerna och svensk tillväxt kommer att drabbas hårt av regeringens skattesmäll.

Source: “Regeringens skattesmäll hindrar klimatomställningen” – Altinget: miljö och energi

Håller socialdemokraterna på att införa elbrist i Sverige?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.