HÖJD PENSIONSÅLDER

Den blocköverskridande pensionsgruppen är nu överens om vilken tidplan som ska gälla när pensionsåldrarna förändras. Anledningen är att vi svenskar ”lever allt längre och friskare liv”. Men de senaste tolv åren präglas fortfarande av sjukdom och ohälsa. Dela artikel Facebook Twitter E-post Nu finns ett färdigt förslag för när pensionssystemet kommer att förändras. Förändringarna sker stegvis, vart tredje år, med start nästa år. Summan av kardemumman är att vi kommer att få jobba allt längre –

Source: Pension: Pensionsåldern höjs redan nästa år

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Ledamöter i pensionsgruppen:

• Annika Strandhäll (S), ordförande
• Katarina Brännström (M)
• Solveig Zander (C)
• Lars Gustafsson (KD)
• Mats Persson (L)
• Janine Alm Ericson (MP)
• Fredrik Lundh Sammeli (S)
• Teresa Carvalho (S)

Ovanstående namn tillhör pensionsgruppen  som har bestämt att vår pensionsålder ska höjas. Tydligen får inte SD och V vara med och leka.

På 1990-talet så gjorde våra politiker om pensionsystemet så att vi nu för tiden har fattigpensionärer. Nu blir nästa steg att  höja pensionsåldern.

Är inte våra politiker fantastiska?

https://www.regeringen.se/4af042/contentassets/cf23cff3664b49da8b3c34b8a85ec83a/pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.