VILL DU ATT PENSIONSÅLDERN SKA HÖJAS?

pension_fattigpensionär
http://www.picserver.org/highway-signs2/p/pension.html

Februari 2019


I april  2019 kommer riksdagen att debattera och rösta om höjd pensionsålder. 

År 2014 gjordes en politisk överenskommelse mellan alla partier utom SD och V om att höja vår pensionsålder i den allmänna pensionen (pensionsöverenskommelsen). Pensionsgruppen skapades för att komma med förslag hur denna höjning av pensionsålder skulle gå till och pensionsgruppens utredning var klar 2 februari 2019.

HÖJNINGEN AV PENSIONSÅLDERN

Här är pensionsgruppens förslag om höjning av pensionsåldern:

År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år. Är du född 1959 eller 1960 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder.

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. Är du född 1961 eller 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder.

År 2026 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 64 år. Är du född 1963 eller senare kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.

Bild ovan: fattigpensionärer är tyvärr ett vanligt inslag i den svenska vardagen nu för tiden. Orsaken till dagens svenska fattigpensionärer är den pensionsreform som gjordes på 1990-talet. Nu ska våra kära politiker reformera vårt pensionssytem igen. Denna gång höjer de pensionsåldern.

RIKTÅLDERN

Riktåldern är den ålder som en person ska ha uppnått för att få en pension som motsvarar 70-80 procent av dennes slutlön.

Här är pensionsgruppens förslag om riktålder:

Född 1958–1960: 66 år (från år 2024)

Född 1961-1963: 67 år (från år 2028)

Född 1964-1969: 68 år (från år 2032)

Född 1970-1982: 69 år (från år 2039)

Född 1983-1996: 70 år (från år 2052)

Född1997-2012: 71 år (från år 2085)

Född 2013 och framåt : 72 år.


LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

Pensionsgruppens förslag om höjd ålder för att innefattas av LAS.

År 2020 höjs åldern för LAS till 68 års ålder. Är du född 1953 har du då rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder enligt lagen om anställningsskydd.

År 2023 höjs åldern för LAS till 69 års ålder. Är du född 1955 eller senare har du då rätt att vara kvar på jobbet till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd.

Lägsta ålder för att ta ut tjänstepension ska även höjas från nuvarande 55 år.

ETT “HÅLLBART” PENSIONSYSTEM

Pensionsgruppen skriver att de vill “utveckla pensionssystemet i syfte att säkra höjda och trygga pensioner”. Pensionsgruppen menar att vi lever längre nu för tiden och därför måste pensionsåldern höjas. Pensionsgruppen menar även att det “är av betydelse för välfärden och därmed för hela samhället” att pensionsåldern höjs. Det skapar “mer jämställda pensioner” om vi alla jobbar längre upp i åldrarna. Pensionsgruppen tycker även att vi svenskar kommer in för sent på arbetsmarknaden.

Pensionsgruppen  höjer till skyarna den pensionsreform som Sverige hade på 1990-talet. Det är just denna pensionsreform från 1990-talet som gör att vi i nuläget har fattigpensionärer i Sverige.

Bild ovan: socialdemokraterna står för ett starkare och tryggare Sverige.

PENSIONSGRUPPEN

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. SD och V får tydligen inte vara med och leka. Ledare för pensionsgruppen är ingen mindre än välfärdsförstöraren Annika Strandhäll.

Ledamöter i pensionsgruppen:

• Annika Strandhäll (S), ordförande
• Katarina Brännström (M)
• Solveig Zander (C)
• Lars Gustafsson (KD)
• Mats Persson (L)
• Janine Alm Ericson (MP)
• Fredrik Lundh Sammeli (S)
• Teresa Carvalho (S)

Nästa steg i denna process är beredning i ärendet i riksdagen (eller kanske jag borde skriva riskdagen) den 9 april. Efter detta kommer debatt och sedan omröstning om pensionsgruppens förslag. Datum för debatt och omröstning är ännu inte fastställt men du kan följa händelseförloppet via denna länk. Följ med i händelseförloppet och memorera vilka partier som röstar för ett ytterligare försämrat pensionssystem.

annika strandhäll_fattigpensionärer_pensionsreform 2019_höjd pensionålder

Bild ovan: Annika Strandhäll är i farten igen. De senaste åren har hon hjälpt till att nedmontera Försäkringskassan så att sjuka människor inte får sjukpenning. Denna gång har hon gett sig på det svenska pensionssystemet. Foto. Kristian Pohl.

Mats Persson från Liberalerna är medlem i pensionsgruppen. Persson är oroad över att svenskar inte kan jobba längre även fast de vill det:

– Vi ser en problematik i att människor som vill jobba kvar inte får det. Nu vill vi ge människor möjlighet att göra det.

Bild ovan: liberalen Mats Persson är oroad över att vi svenskar inte kan jobba så länge som vi egentligen vill jobba. Hans och pensionsgruppens lösning är att låta oss svenskar jobba långt in på ålderns höst. Själv så drabbas Persson inte av det förändrade pensionssystemet. 


Relaterat

Pensionsmyndigheten informerar om det nya försämrade pensionssystemet:

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/sa-har-paverkar-pensionsoverenskommelsen-dig

Pensionsgruppen om den nya pensionsreformen:

https://www.regeringen.se/4af042/contentassets/cf23cff3664b49da8b3c34b8a85ec83a/pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner.pdf


Fattigpensionärerna ökar i Sverige:

https://www.newsner.com/familj/fattigpensionarerna-i-sverige-har-fordubblats-sedan-2006/


Foton:

Alpha Stock Images – http://alphastockimages.com/ CC BY-SA 3.0

Socialdemokraterna Licens 2.0

Februari 2019

 DONERA VIA SWISH: 076-9387471.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "VILL DU ATT PENSIONSÅLDERN SKA HÖJAS?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.