GÅR DET ATT SÄNKA DE HÖGA ELPRISERNA I SVERIGE?

December 2021

Går det att sänka elpriserna i Sverige och hur kom det sig att vi hamnade i denna situation?

   Sveriges elpriser rusar i höjden och når  oproportioneliga nivåer. Vad behöver Sverige göra för att få vettiga elpriser? Går det att få vettiga elpriser? Dagens höga elpriser har inte tillkommit av en slump, politiska beslut har lett oss till denna situation vilket man bland annat kan läsa på Ledarsidorna (1).   

Video ovan: kanalen Riks intervjuar Peter Rudling. 

VINDKRAFTEN EN DEL AV PROBLEMET

   Kanalen Riks (2) med Christopher Jarnvall intervjuar  kärnkraftsspecialisten Peter Rudling gällande Sveriges situation med höga elpriser. Rudling menar att dagens situation lätt kunde förutspås, alla varningstecken fanns där. Anledningen till den akuta elbristen beror på att Svenska politiker har ersatt sex fungerande kärnkraftverk med vindkraft och denna vindkraft producerar endast el när det blåser och detta i sin tur drar upp elpriserna i Sverige. Ändå säger Sveriges nya energiminister, Khashayar Farmanbar, att Sverige ska fortsätta med utbyggnaden av vindkraft.

   Det vi har i Sverige idag är effektbrist – vi har för  lite el när vi som mest behöver den. Det är även välkänt sedan länge att vindkraft endast producerar en liten del av vad den maximalt skulle kunna göra. Ibland producerar vindkraften endast 5-10 procent och resten av produktionen måste kompenseras på annat sätt. Vindkraftverken i sig är inte förnybara. Ett vindkraftverk ute på havet har en livstid på 20 år och sen rostar det sönder.

Khashayar Farmanbar_energiminister_höga elpriser_vindkraft_kärnkraft

Även fast vindkraft är en del av problemet med Sveriges höga elpriser så propsar den nya energiministern Khashayar Farmanbar att fortsätta med utbyggandet av vindkraftverk i Sverige. Regeringen Andersson vill till och med ta bort vetorätten för kommuner så de inte kan säga nej till byggandet av vindkraftverk. Vad lokalborna tycker om byggandet av vindkraft på deras bakgård är inte av högsta prioritet. Regeringen Andersson har inga planer på att bygga kärnkraftverk, istället ska man “rädda världen” och bygga ännu mer vindkraft. I princip kommer man att permanentera de höga elpriserna.   Foto: Magnus Liljegren

NEDSTÄNGNING AV INDUSTRIER

   Rudling fortsätter och berättar att i Tyskland håller man i princip på med ett självmord gällande deras elförsörjning där man stänger ned kolkraftverk och kärnkraftverk utan att ha tänkt igenom det hela.  Det händer att deras vindkraft endast producerar 1 procent av landets behov. Den nya tyska regeringen vill så snabbt som möjligt fasa ut kolkraftverken och detta kommer resultera i ännu högre elpriser i Sverige. I augusti 2021 fick Tyskland akut elbrist och till slut var man tvungen att klippa bort storkonsumenterna av el bland annat fabriker för aluminiumtillverkning och andra stora energiförbrukande företag. Detta kommer troligen även hända i Sverige. 

miljöpartiet_höga elpriser_vindkraft_

Miljöpartiet har varit drivande med att nedmontera  kärnkraften i Sverige och istället förespråka vindkraft. Glöm dock inte bort att socialdemokraterna har mer eller mindre identisk  extrem politik gällande miljö och klimat som MP.  Något som vi kommer bli varse om nu när S inte längre kan gömma sig bakom MP.  Regeringen Löfven höjde effektskatten så det blev ohållbart att ha kvar flertalet kärnkraftverk. Uppenbarligen vill man skrota kärnkraften även fast man inte hade en fungerande ersättning. 

LÖSNINGEN – BYGG NYA KÄRNKRAFTVERK

   Rudling menar att lösningen för Sverige är att börja bygga nya kärnkraftverk.  Ett kärnkraftverk som sköts bra har i regel en medellivslängd på 60-80 år. Sverige har en av världens bästa och miljömässiga energiproduktion med vattenkraft och kärnkraft. Att bygga ett kärnkraftverk kan ta en 5-6 år men fram till dess bör Sverige investera i gasturbiner. De kärnkraftverk som Sverige har stängt ned går inte att starta om eftersom det första man gör när man har stängt ett kärnkraftverk är att ta bort radioaktiviteten – man skickar in syror för att ta bort resterade radioaktivitet vilket resulterar i att verket därefter blir obrukbart. 

   Inom moderaterna pågår en intern strid om vindkraftverk eftersom moderaterna Stockholm, tillsammans med sina rödgröna bröder och systrar i Stockholms kommunfullmäktige, vill bygga vindkraftverk i Stockholms Skärgård medans moderaterna på regionalplan inte vill det. Rudling menar att de som förespråkar vindkraft inte tar till sig information som inte stödjer deras egna dogmer (faktaresistens?). I Texas förra året fick man en kall vinter och vindkraftverken frös ihop och producerade ingenting. Även naturgasen som de skulle använda frös ihop och detta resulterade i att 40 människor frös ihjäl. Samma sak kan ske i Sverige. Rudling menar att Sverige är som ett höghastighetståg som är på väg utför ett stup.

EU_socialdemokraterna_havsbaserad vindkraft_sverige

Vill du ha vindkraftsparker i Stockholms Skärgård? Regeringen Andersson och EU-kommissionen vill bygga havsbaserade vindkaftverk längs hela Sveriges kust och runt Östersjön. Givetvis försökte man smyga igenom projektet utan offentlig debatt. 

    Det produceras betyligt mer koldioxid från vind-och solkraft än från kärnkraft. När Sverige importerar kolkraftsel från kontinenten så blir koldioxidutsläppen 250 gånger högre än från att producera el från ett kärnkraftverk. Det finns med andra ord inga argument att vind och sol är mer miljövänligt än kärnkraft.

Se hela intervjun för full dokumentation. 

REFERENSER

  1. https://ledarsidorna.se/2021/12/miljopartiet-om-elpriserna-ilskan-ska-riktas-mot-ryssland/
  2. https://www.youtube.com/channel/UC92Oxzg1gRXf7awoRX3GG8g

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ . 

 

Be the first to comment on "GÅR DET ATT SÄNKA DE HÖGA ELPRISERNA I SVERIGE?"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.