DEN RÖDGRÖNA KLIMATPOLITIKEN ORSAKEN TILL SKENANDE ELPRISER

Juli 2022

Rödgrön klimatpolitik är orsaken till Sveriges energikris och dess skenande elpriser. 

 

REGERINGEN LÖFVEN STÄNGER NED REAKTORER

   Jag hittade en artikel från riksföreningen Motvind Sverige. Artikeln i fråga heter “har tyska Eon fått 31 miljarder för att stänga Ringhals i förtid”? Texten är skriven av juristen Bengt Blom. Blom nämner det faktum att nedläggningen av svenska kärnkraftverk nu har skapat skenande elpriser och har blivit en tung belastning för svenska hushåll.

    Miljöpartiets krav för att stödja regeringen Löfven år 2014 var att man skulle stänga ned två kärnkraftsreaktorer. I och med detta skulle Sverige bli “tvunget” att storsatsa på vindkraft. Regeringen Löfven gav således direktiv åt Vattenfall år 2015 att lägga ned båda Ringhals reaktorerna.  Löfven gav även direktivet att satsa på förnybar energi. I och med detta påverkades den tyska delägaren Eon.  Blom har upptäckt en årsredovisning för Eon där de har fått 31 miljarder kronor  – troligtvis från svenska staten som kompensation.

   För att få till stånd en stängning av kärnkraftsreaktorerna ordnade dåvarande finansminister Magdalena Andersson en höjning av effektskatten för kärnkraften. Detta blev sedan orsaken till varför man nu kunde stänga reaktorerna, det blev helt enkelt för dyrt. Man har lyckats stänga ned fyra kärnkraftsreaktorer under en begränsad tid.  En hög fastighetsskatt för kärnkraften hjälpte till att göra det ohållbart att fortsätta med reaktorerna. Samtidigt såg regeringen Löfven till att subventionera vindkraften. 

regeringen löfven_miljöpartiet_vindkraft_elpriser_kärnkraft

Bild ovan: för att Miljöpartiet skulle släppa fram regeringen Löfven år 2014 fick Löfven lova att lägga ned reaktorerna i Ringhals. På så sätt skulle Sverige bli tvunget att satsa på vindkraft. 

SVENSKA ELKONSUMENTER FÅR BETALA NOTAN

   Sedan startade man en enorm utbyggnad av vindkraften. Regeringen Löfven har låtit svenska kraftnät stå för kostnaderna vad gäller vindkraftsverkens uppkoppling till det svenska elnätet och dessa kostnader har sedan drabbat de svenska elkonsumenterna.  Man vill göra något liknande vad gäller havsbaserad vindkraft. Man vill att de svenska elkonsumenterna ska få betala för den havsbaserade vindkraftens uppkoppling till  det svenska elnätet.  Detta innebär även att de utländska bolagen som bygger vindkraftverken i Sverige  får sina anslutningskostnader betalda av svenska elkonsumenter. Elen kommer sedan att transporteras till övriga Europa (Sverige blir EU:s vindkraftskoloni, precis som Björn Gillberg har sagt ).

   Till syvende och sist nämner Blom att de politiska partier som har lagt ned kärnkraften i Sverige nu innan valet har börjat prata om att satsa på kärnkraft. Blom menar att detta inte kan vara annat än röstfiske. Detta gäller i första hand Centerpartiet och socialdemokraterna.

regeringen andersson_vindkraft_höga elpriser_kärnkraft

Bild ovan: Nu vill regeringen Andersson belamra den svenska skärgården med havsbaserad vindkraft. Vindkraftsverken förstör inte bara livskvaliten för de boende utan Andersson kommer även att låta de svenska elkonsumenterna få betala uppkopplingskostnanderna till det svenska stamnätet via våra elräkningar. You ain’t seen nothing yet.  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

JANNES KOMMENTAR
   Och för den som undrar varför Sverige ska rädda världen genom att nedmontera ett fungerande energisystem så beror det på Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling. 

I september i år bestämmer du Sveriges färdriktning. Lycka till.

agenda 2030 sverige_kärnkraft_vindkraft_elpriser

Bild ovan: Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling är källan till allt engagemang som har med klimat och miljö att göra. Majoriteten av våra politiker formligen dyrkar hållbar utveckling. 

 

REFERENSER

Motvind Sveriges artikel om Eon och kärnkraft

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

 

 

Be the first to comment on "DEN RÖDGRÖNA KLIMATPOLITIKEN ORSAKEN TILL SKENANDE ELPRISER"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.