REGERINGEN LÖFVEN TILLÅTER ÄNNU HÖGRE PRISER FÖR EL

April 2021

Efter förslag från regeringen Löfven har riksdagen klubbat igenom för att låta elbolagen ytterligare höja priserna för elnätet. Dessa regler börjar gälla från  juni 2021.   De enda partierna som röstade emot var Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

   Jag läser en artikel av Håkan Larsson  från föreningen Villaägarnas Riksförbund  som skrev denna artikel i april 2021.  Här kan man läsa att vår kära riksdag nyligen godkänt att elnätsbolagen nu kan ta ut ytterligare 30 miljarder kronor från oss elkunder i form av högre priser för elnätet. Det som Larsson refererar till är ett betänkande med namnet  “Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – proposition 2020/21:12” och det är Stefan Löfven och Anders Ygeman som ligger bakom propositionen.

HÖJDA ELPRISER FÖR “KLIMATETS SKULL”. 

   Det står i denna proposition att man vill göra investeringar i elnäten för att öka kapaciteten och det står svart på vitt att regeringen tillåter elbolagen att ytterligare höja sina avgifter för elnätet. Regeringen  Löfvens  argument för höjda elpriser är att citat “ge svenska företag möjlighet att växa och att ge elnätskunderna rimliga avgifter” slutcitat. Ett annat argument är att Sveriges elprodukton ska bli 100 % fossilfri till år 2040. Vi pratar alltså om klimatförändringarna.  

ygeman_elnätspriser_socialdemokraterna

Anders Ygeman och Stefan Löfven ligger bakom propositionen om ytterligare höjda priser för elnätet. 

KRAFTIGT HÖJDA ELNÄTSPRISER DET SENASTE DECENNIET

   Larsson från Villaägarnas Riksförbund säger att i och med detta beslut i riksdagen kan nu  Eon höja sina avgifter med 7,9 miljarder kronor, Ellevio med 2 miljarder kronor och Vattenfall med 1,8 miljarder kronor. Larsson nämner även att elbolagen har höjt elnätspriserna med cirka 30% det senaste decenniet samtidigt som priserna legat stilla eller minskat i exempelvis Norge och Tyskland. Larsson säger att det finns en elnätsreglering men den är på tok för svag  och den behöver skärpas. De lägsta priserna för elnät är det som de kommunala elnätsbolagen har och Villaägarnas Riksförbund manar därför regeringen att inga mer elnät säljs ut till privata aktörer. Anledningen till att vi har privata aktörer som äger elnät beror på att våra kära politiker har sålt ut elnäten till dessa företag.  

DEN SVENSKA ELMARKNADEN PRIVATISERADES PÅ 90-TALET

   För övrigt kan nämnas att den svenska elmarknaden privatiserades eller avreglerades  på 90-talet vilket innebar att privata aktörer fick tillträde till elmarknaden och nu kan sätta agendan för priserna på elnät.  Vår kära riksdag klubbade igenom detta beslut  och det började gälla i januari 1996.  Argumentet för denna avreglering var att nu kunde konsumenten själv välja elbolag och  man menade att konkurrensen elbolagen emellan skulle sänka elkostnaderna. Men som vi kan bevittna är slutresultatet det rakt motsatta och vi har politiker som tillåter att detta elpriskrig fortsätter.  Vi har också Energimarknadsinspektionen vars jobb är att “jobba för elkonsumenternas väl och ve” men som i princip har gått till sängs med elbolagen och låter dessa bolag göra som de behagar. 

GLOBALISTERNA ÄLSKAR PRIVATISERINGAR

   Vad gäller privatiseringar så är det något som globalisterna älskar. Det är bara spana in länder såsom Grekland som hamnade i ekonomiskt trångsmål och som sedan var tvungen att privatisera allt möjligt – efter påtryckningar från den Globala finanseliten och EU. Man passade samtidigt på att dra ned på välfärdssystemen något som även sker i Sverige och som vi troligtvis kommer att få se ännu mer av.  Faktum är att den globala finanseliten har hållt på med privatiseringar i decennier. En metod man använder är att skuldsätta nationer genom att erbjuda medvetet frikostiga lån via Internationella Valutafonden eller Världsbanken. Sedan när lånen inte kan återbetalas så föreslår man privatiseringar av statliga bolag vilket i sin tur innebär att det blir väldigt dyrt för medelsvensson. Antagligen är det just denna skuldfälla som Sverige håller på att gå in i i och med EU:s Coronafond. Läs gärna  boken “Confession of an economic hitman” av John Perkins. 

elnät_priser_socialdemokraterna_

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet var de enda partier som röstade nej till regerings förslag om höjda priser för elnät.

 

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "REGERINGEN LÖFVEN TILLÅTER ÄNNU HÖGRE PRISER FÖR EL"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.