HIV-VIRUSET SKAPAT I LABORATORIUM

Augusti 2017

Jag har läst boken Full Disclosure – the truth about the aids epidemic som är skriven av dr. Gary L. Glum. Boken kom ut 1994. I denna bok skriver Gary Glum om att hiv-viruset – källan till aids – inte  härstammar från någon grön apa i Afrika utan att hiv-viruset är skapat i amerikanska laboratorium.

RYKTE OM AIDS
För många år sedan så kontaktades Gary av en man som var döende i cancer. Denna döende man avslöjade för dr. Glum att hiv-viruset var skapat i amerikanska laboratorium.  Glum hade – som många andra – hört ryktet att hiv.viruset var skapat av människan men Glum hade inte gjort några efterforskningar i ämnet. När Glum, började göra efterforskningar så  visade det sig att folk inom många olika områden hade kännedom om att viruset var medvetet skapat.

En person som har framfört teorin om att aidsviruset är medvetet skapat är Dr. John Seale från England. Dr. John Seals skrev följande:

“Det finns ingen tvekan om att AIDS-epidemin var en medveten skapelse av USA. Få personer visste om planen och det räckte med en person för att sätta igång epidemin. Man satte igång desinformationskampanjer som syftade till att stoppa botandet av aids. Problemet med ett virus som hiv är att det öppnar Pandoras ask men man måste vara ganska naiv om man tror att ingen kommer att göra just detta”.

John Seale sade också

“Storleken på lögnerna och desinformationen om aids är häpnadsväckande. Aidsviruset har kapaciteten att döda varje man, kvinna och barn på denna planet. Det finns grupper som medvetet ser till att aidsviruset finns till eftersom dessa personer vill förstöra vårt samhälle”.

MÄKTIGA FAMILJER BAKOM AIDS
Gary Glum fortsätter att säga att aidsviruset är skapat i Chemical and Bacteriological Warfare laboratories i Fort Deitrick, Maryland och Los Amalos i New Mexico. Även laboratoriet Cold Spring Harbour i Long Island New York har varit involverat. Det är svårt att förstå att hivviruset att medvetet skapat, faktum är att politiska representanter i USA och några av de mest mäktiga familjerna i USA faktiskt kan vara skyldiga till massmord. Om allmänheten börjar kräva legala repressalier för de som är ansvariga för aidsepidemin så kommer dessa personer i princip rädda hela mänskligheten menar Glum.

Syftet med skapandet av aidsviruset är att kontrollera befolkningstillväxten på denna planet, säger Glum.

CIA OCH LSD
På 60-talet så forskade CIA angående mindcontrol. De hade upptäckt drogen LSD och de åkte land och rike runt i USA och placerade LSD i folks drinkar för att testa drogen. USA kan tacka CIA för den omfattande användningen av LSD som senare skedde. Amerikanska armen har vid flertalet tillfällen använt den amerikanska befolkningen som försökskaniner – utan att amerikanarna har vetat om det. Militären besprutade allmänheten med bakterier på Washington National Airport på 60-talet och de besprutade även New Yorks tunnelbaneväggar med bakterier. Armen villa få reda på vad dessa bakterier kunde göra med folk.

Det kan hända att något av dessa experiment kan ha lett till missfall, fosterdöd, downs syndrom och  förståndshandikapp. Ett av de områden som sprayades var en grundskola i Minneapolis. I CIA:s mind control program MK-Ultra så kom det fram att CIA hade drogat tusentals amerikaner. CIA har även arbetat på program där man kunde bespruta stora områden med aerosoler. CIA var även aktiv i Gulfkriget med att försöka likvidera Saddam Hussein.

HEROIN MED AIDSVIRUS
Glum fortsätter och säger att ett syntetiskt heroin skapades.  Man använde aidsviruset och lade in det i heroinet och även i kokain och distribuerade detta. Detta gjordes i syfte att få allmänheten att tro att aids endast förekom bland missbrukare och homosexuella.

OLYMPIADERNA
Vilka är dessa personer som är bakom att aidsviruset skapats och spridits? Några inom underrättelsetjänsten kallar dem Force X. De själva kallar sig för olympiaderna. De är verksamma i organisationer som arbetar med globalisering. Till exempel grupper såsom Global 2000 kommitteén och Romklubben. Högt rankade politiker beundrar deras makt. Deras hänsynslöshet är vida känd. Dessa familjer styr denna planet. Aids är endast deras senaste och farligaste form av krigföring mot mänskligheten. Dessa människor vill tillskansa sig alla världens resurser. De tycker att resten av oss är “onyttiga ätare”. 1978 så skapade olympiaderna en plan som hade som syfte att stoppa de färgades befolkningsökning till år 2000.

1978 så var aids mer eller mindre obefintligt i USA. De första femton åren så infekterades cirka en miljon amerikaner. En CIA-rapport sade: färgade människor blir smittade lättare. Detta kan innebära att år 2010 så har ökningen för den svarta befolkningen stannat av. För varje person som upptäcks ha aidsviruset så är det 1000 personer till som är smittade utan att veta om det”.

WHO SPRIDER AIDS
1972 så sade WHO (World Health Organisation, Världshälsoorganisationen) till några toppforskare att WHO ville stödja dem ekonomiskt om de framställde  ett dödligt virus. Viruset skulle attackera immunsystemet. WHO  fick till slut sitt virus och det var dags att testa det i skarpt läge.

WHO skapade en “humanitär” kampanj i Afrika och Brasilien vars offentliga syfte var att bota smittkoppor. WHO använde vaccin mot smittkoppor som hade aidsviruset i sig.  Ett tag efter Världshälsoorganisationens  humanitära kampanj i Afrika och Brasilien så började folk få aidssymptom i dessa länder. Om någon påstod att WHO  låg bakom aidsepidemin så avfärdade man alla kritiker som knäppskallar.

Senare sade en WHO-rådgivare:

“Jag anser att orsaken till orsaken till aidsepidemin i Afrika beror på WHO:s vaccin mot smittkoppor. Detta skulle förklara varför sju specifika länder i Afrika är mest drabbat av aids och även varför Brasilien är det mest drabbade landet av aids. Det förklarar även varför Haiti är källan till aids i USA”.

1971 så drabbades många amerikaner av svinsjukan.  Det spekulerades att USA själv hade släppt lös viruset för att sedan kunna erbjuda ett vaccin mot sjukan. Många äldre dog av vaccinet.

NEW YORK CITY BLOOD BANK
1969 så anställdes Dr. W. Szmusness på New York City Blodbank. Szmusness hade tidigare varit rådgivare åt WHO. Dr. Szmusness påbörjade en studie om Hepatit B vaccin. Endast homosexuella män mellan 20 och 40 fick delta i studien. Efter ett tag började dessa patienter få  aidssymptom. Senare visade det sig att varje man som hade deltagit i vaccineringen hade utvecklat aids. Smuzness hade medvetet implementerat aidsviruset i vaccinet mot Hepatit B.

I USA är det CDC – Center for Disease Control – som är ansvarig att skydda amerikanarna från epidemier. Men CDC har varit delaktig i desinformationen om aids. CDC och andra pushade att aids frodades bland homosexuella och drogmissbrukare. Massmedia hakade på.

Angående smittoöverförandet så sade Dr. John Seale:

“Regeringar över hela världen spenderar stora summor på att övertyga befolkningen att kondom ska skydda mot aids. Men faktum är att många människor är i större fara än vad som har sagts”.

“SMITTORISKEN ÄR STÖRRE ÄN MAN KAN TRO”
Dr. Marcello Piazza menar att aidsvirus kan överföras vid en vanlig kyss. “Säker sex” är en myt skapat av etablissemanget i syfte att förhindra panik. Dr. William O´Connor säger att så gott som varje mänsklig vätska kan överföra aidsviruset. Detta inkluderar således blod, saliv, svett och tårar. Folk har blivit infekterade helt enkelt genom att ha berört blodet av aidssmittade personer eller att ha fått mikroskopiskt små mängder infekterad blod på deras hud.

Det amerikanska blodförrådet är ett större hot än man kan tro. Blodtransferering innebär en större risk än man kan tro. Tiotusentals amerikaner har fått aids via blodtransfusioner. 1990 sades det att 60 till 80 procent av USA:s blödarsjuka hade blivit infekterade med aids via blodtransfusioner. Kaisper-sjukhuset i San Fransisco erkände privat att de trodde att de hade smittat 30 000 patienter med hiv-smittat blod. Amerikanska Röda Korset fortsätter att sälja hiv-smittat blod över hela USA. Tack vare ett datorhaveri över bloddonatorer så smittades många via Röda Korset. FDA neglerade att införa striktare krav på blodtester.

Magasinet Money skrev 1994:

“I tio års tid så har USA testat bloddonatorer om de har hivviruset. Ändå så blir amerikaner smittade via dessa blodtransfusioner”.

Glum fortsätter: sjukhus är det ställe som det är lättast att bli smittad på. CDC rekommenderar alla sjukhus att behandla alla patienter som om de vore smittade med aids. Doktorer och sjukvårdspersonal instrueras att inte ge mun mot mun metoden utan skydd. Pasteur-Institutet har hittat aidsvirus på våta och torra ställen utanför en kropp. Kimberly Bergalis var en 23 årig patient till tandläkaren Dr Acer. Acer var hivsmittad och förde över sjukdomen till Kimberly. Ändå fick Acer fortsätta jobba ända till hans död.

Aidsvirus har hittats i saliv, urin och tårar. Dr. Restak säger att aidsvirus kan spridas via vanlig kontakt. Även hud som inte är skadad kan uppta viruset. En studie säger också att hivviruset inte alltid visar sig vid olika tester. Det kan finnas hundratusentals amerikaner som är smittade utan att de vet om det. Det kan ta ett tag innan sjukdomen bryter ut.

Folk dör för att immunsystemet inte längre kan skydda individen. I motsats till vad myndigheter säger så kan du få aids genom en kyss, via mat från restaurang, från köksredskap, genom att krama en aidssmittad.

När det Australienska basketbollaget vägrade spela om Magic Johnson skulle spela så blev de attackerade från världens all media.

https://www.amazon.com/full-disclosure-truth-about-epidemic/dp/B0026O8J92?SubscriptionId=AKIAILSHYYTFIVPWUY6Q&tag=duckduckgo-d-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0026O8J92

 

Be the first to comment on "HIV-VIRUSET SKAPAT I LABORATORIUM"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.