REGERINGEN LÖFVEN MED NYA SKATTEHÖJNINGAR

Regeringen presenterar i dag mandatperiodens första steg i den ”gröna skatteväxlingen”. Förslag om höjd kemikalieskatt för elektronik, höjd skatt på fossila bränslen i värmekraftverk och slopad subvention för gruvdiesel går nu ut på remiss.

Source: Här är första förslagen i regeringens ”gröna skatteväxling” – DN.SE

Miljöfanatikern Per Bolund tillsammans med regeringen Löfven i farten igen med att höja skatter för ”klimatets skull”. Avgå!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.