HANS LINDBERG ÖPPNAR FÖR BANKDIKATUR

Men Bankföreningen anser att bankerna inte har fått de ”verktyg och möjligheter” att rätt klara av uppgiften. – Bankerna har fått myndighetsliknande polisära uppgifter i kampen mot penningtvätt, säger Hans Lindberg i ett mejl till DN. – Det är viktigt att bankerna ges möjlighet att driva detta arbete effektivt. I nuläget får bankerna exempelvis inte dela information om misstänkta kunder och transaktioner mellan varandra, tillägger han.

Source: Banker måste få rätt att berätta om sina kunder för varandra – DN.SE

Hans Lindberg förespråkar bankdiktatur i Sverige. Det räcker tydligen inte med att de privata bankerna håller på att ta bort kontanterna i Sverige.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.