OHÅLLBART ATT BO PÅ LANDSBYGDEN

agenda 21 2030_sustainable development_united nations
MariaGershuni [Public domain], via Wikimedia Commons

Maj 2019

Att bo på landsbygden är ohållbart skriver Rådet för hållbara städer.  Rådet skriver på sin hemsida att  en ort på landsbygden med en mindre skola, med en affär, med närhet till livsmedelsproduktion och grönytor inte är hållbart. Detta tycker även personalen på Länsstyrelsen enligt Rådet. Det enda som är hållbart är den förtätade staden (tätbebyggelse).

Rådet för hållbara städer:

“Att en väl fungerande mindre ort med egen skola, affär, närhet till livsmedelsproduktion och grönytor skulle kunna vara ett hållbart alternativ är enligt tjänstepersonalen på länsstyrelsen otänkbart. För när den förtätade staden är Det hållbara, är allt utanför staden per se ohållbart”.

I och med att städer är det enda hållbara utesluter man alla andra sätt att bygga och planera samhället på skriver Rådet. 

Rådet för hållbara städer är ett forum som startades på initiativ av Regeringen Löfven år 2017.  Forumet består av statliga myndigheter, SKL och Länsstyrelsen. Syftet för detta råd är att stötta kommunerna i arbetet med att implementera mål 11 i Förenta Nationernas Agenda 2030 och hållbar utveckling.

 

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

Be the first to comment on "OHÅLLBART ATT BO PÅ LANDSBYGDEN"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.