HAARP – TEKNOLOGI FÖR VÄDERKRIGFÖRING

haarp sverige chemtrails-

September 2017

PRENUMERERA/SUBSCRIBE


USA har utvecklat teknologi som kan manipulera väderförhållanden och som kan användas som ett militärt vapen. Teknologin eller metoden kallas ofta för HAARP. Sverige har hemliga militära avtal med USA och vi ingår i ett europeiskt HAARP-system.

HAARP står för  High frequency Active Auroral Research Program. HAARP syftar på den anläggning som ligger i Gakona i Alaska men som numera är avaktiverad.  Haarp-anläggningen i Alaska  har ett stort område med ett stort antal antenner som skickade upp energi som träffade jonosfären – det lager som ligger mellan atmosfären och magnetfältet.

Officiellt sett så var syftet med Haarp-anläggningen att studera atmosfären och vädret på hög höjd. På Wikipedia så står det att syftet med Haarp-teknologin var att förbättra kommunikations- och navigeringssystem för både civila och militära syften. Man vill förbättra GPS-navigeringar och kunna undersöka underjordiskt material. Man vill kunna förbättra kommunikationen med ubåtar. Haarp-anläggningen i Alaska var ett samarbete mellan University of Fairbanks Alaska, U.S. Air Force och DARPA.

haarp_chemtrails_sverige_lois_lofar_eiscat_usa_nato_aerosoler_
Haarp Alaska. Numera officiellt avaktiverad. 

NICH BEGICH

Nick Begich är politiker i Alaska som har blivit lite av en auktoritet vad gäller  Haarp. Han har skrivit boken ‘Angels don’t play this haarp’. I nedanstående video så förklarar Nick Begich om hur Haarp-teknologin fungerar.

ATT MANIPULERA MAGNETFÄLTET
“Det som Haarp gör är att skicka iväg energi i en slags korkskruvsrörelse. När energin träffar jonosfären så är strålen koncentrerad till en liten del. Själva iden med Haarp är att “plugga in sig” i magnetfältet som går runt jorden så att man får tillgång till den enorma mängd naturliga energi som finns där. Kan man göra detta så kan man skapa diverse effekter genom att använda sig av just denna naturliga energi. Haarp har alltså att göra med att försöka använda sig av eller manipulera de energisystem som denna planet besitter. Föreställ dig jonosfären som en bubbla runt vår planet och att den är kraftigt laddad med en enorm mängd energi”.

HETTA UPP JONOSFÄREN
“En annan sak gällande Haarp är själva upphettningen av jonosfären. När jonosfären hettas upp så lyfter den uppåt och förflyttar sig flera hundra kilometer. Föreställ dig en satellit som driver omkring i rymden där det inte finns någon atmosfär. Helt plötsligt så krockar den satelliten med en atmosfär. Detta skapar friktion vilket innebär att satelliten brinner upp eller kraschar. Sedan slår du av Haarp-instrumenten som om ingenting hade hänt och ingen kan bevisa att det var du. När du flyttar atmosfären uppåt så påverkas de vädersystem som ligger under atmosfären – dvs. högtryck och lågtryck. Detta innebär att jetströmmen kan ändras och  kan leda till väderförhållanden som är svåra att förutse och som är oberäkneliga”.

ÄNDRA MAGNETFÄLTETS FLÖDE
“Magnetfälten kommer från sydpolen och går till nordpolen och täcker hela planeten. Dessa magnetfält påminner om den magnetism som du lärde dig i skolan. Jorden snurrar och skapar en dynamo och då skapas ett magnetfält runt jorden. Det primära syftet med Haarp är att påverka jonosfären och planetens magnetfält. För att påverka magnetfältet så är det idealt att arbeta vid planetens poler. Jonosfären är ett högladdat område som stoppar kosmisk strålning. Utan jonosfären så skulle vi inte överleva. Haarps antenner skickar upp energi som påverkar magnetfältet. Magnetfältet används av Haarp så att man vänder på flödet och att magnetfältet nu går från nord till syd. Om en interkontinental missil från Kina kommer mot USA och man ändrar riktning på magnetfältets flöde så kan man skapa en slags sköld runt planeten så att missilen förstörs”.

BESPRUTNING AV BARIUM I ATMOSFÄREN
“Man använder raketer som sprutar bariumpartiklar (chemtrails) i den övre atmosfären och lägre jonosfären. När man sedan skickar energi mot detta så får man en glödande himmel. Och faktum är att man kan se den här korsskruvsrörelsen runt de magnetiska fälten. Det finns många liknande anläggningar som den här i Alaska. Kanada har flera liknande anläggningar. Det finns en i Norge (EISCAT). Det finns sändare i Ryssland. Det finns anläggningar i Puerto Rico och givetvis flera i USA. Dessa anläggningar kan användas tillsammans”.

Slut intervju.

chemtrails_sverige_eiscat_haarp_LOIS
Bild ovan: besprutning av chemtrails/aerosolbesprutning. Aerosolbesprutning sägs ingå i projekten med Haarp-teknologin.

HAARP I SVERIGE

Det sägs även att Sverige ingår i ett europeiskt Haarp-liknande program. De anläggningar i Sverige som sägs vara involverad i Haarp är LOIS i Växjö, LOFAR i Onsala och de samarbetar med  EISCAT i norra Sverige. LOIS är ett radioteleskop där det ingår tusentals antenner spridda över södra Sverige.

lofar-onsala_ vädermodifiering_USA_ chemtrails_
Det sägs att LOFAR i Onsala ingår i ett europeiskt Haarpsystem.
LOIS_LOFAR_haarp_chemtrails_aerosoler_
LOIS är ett radioteleskop beståendes av tusentals antenner i södra Sverige.

Referenser

http://haarp.net/

http://www.esa.int/swe/ESA_in_your_country/Sweden/Vaerldens_mesta_hoegteknologiteleskop_i_Smaaland

Foto
By Michael Kleiman, US Air Force [Public domain], via Wikimedia Commons

By ErikvanWees (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

By NOAA / National Climatic Data Center [Public domain], via Wikimedia Commons

By Ramzy Muliawan (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

http://tesla.stractest.org/nikola-tesla-haarp/

3 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.