GUSTAV KASSELSTRAND OM DE KONSERVATIVAS BUDGETFÖRSLAGET (HAR SD KAPITULERAT I INVANDRINGSFRÅGAN?)

November 2021

Gustav Kasselstrand från Alternativ för Sverige analyserar de konservativas gemensamma budgetförslag där Kasselstrand konstaterar att SD inte längre driver frågan om asylstopp och återvandring . 

DET KONSERVATIVA BLOCKETS GEMENSAMMA BUDGETFÖRSLAG

    Kasselstrand nämner att det är bland annat M och KD som delvis bär ansvaret för att Sverige befinner sig i den situation som landet befinner sig i på grund av flyktingpolitiken. Dessa partier är lika skyldiga som socialdemokraterna och miljöpartiet. På senare tid har M och KD gjort en  retorisk svängning gällande invandringen men Kasselstrand menar att lika snabbt kan de svänga i denna fråga om de märker att det inte längre är opportunt. Svängningen beror på att man är rädd att sverigedemokraterna ska ta för många missnöjda väljare.  Den dag som M och KD inte tjänar något på sin invandringsretorik så kommer de att gå tillbaks till sitt forna jag.

SD: “SVERIGE BÖR ANPASSA INVANDRINGEN EFTER EU:S MINIMINIVÅER”

   Kasselstrand har läst igenom det gemensamma budgetförslaget som har lagts fram. Kasselstrand medger att vissa av ideerna är ok men samtidigt saknas det som är SD:s primära kännetecken: invandringen. Kasselstrand säger att det inte finns en enda formulering i budgetförslaget om minskad invandring eller om stoppad invandring och absolut ingenting om återvandring. Det enda som egentligen står i förslaget gällande invandring är att Sverige ska anpassa sig efter EU:s miniminivå gällande invandring efter nästa val. Med andra ord: invandringen ska fortsätta som vanligt i och med denna budget och Kasselstrand undrar även varför EU ska bestämma nivån för svensk invandring? Vad händer om EU:s regelverk liberaliseras ytterligare och medför ännu större invandring? I nuläget arbetar EU med att påtvinga länder att ta emot invandrare – Polen och Ungern stretar emot.

HAR SD KOMMIT IN I DEN BORGERLIGA VÄRMEN?

   På Sverigedemokraternas hemsida står det att SD är för ett asylstopp men i förhandlingarna med M och KD har man inte drivit frågan. Med andra ord ser vi hur SD säger en sak till sina väljare men gör något annat i praktiken. Kasselstrand menar att det som har skett är att SD har blivit smickrade av att ha blivit inbjudna i den borgerliga värmen och sviker således sina kärnfrågor för att kunna vara kvar i denna värme. 

   Kasselstrand menar att Sverige är i ett desperat behov av asylstopp och av en omfattande återvandring. 

REFERENSER

Alternativ för Sverige hemsida

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. https://jmm.nu/donera-donate/ .Be the first to comment on "GUSTAV KASSELSTRAND OM DE KONSERVATIVAS BUDGETFÖRSLAGET (HAR SD KAPITULERAT I INVANDRINGSFRÅGAN?)"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.