Gränskontroller – MED-bloggen

Nyligen framkom det att en Schengenrapport om brister i Sveriges gränskontroller har förhalats inför det stundande valet. I Expressen framgår att en chef inom Gränspolisen har ansett att rapporten är ”politiskt känslig” då det är valår. Att polischefen sedermera visade sig stå på valbar plats för Socialdemokraterna är naturligtvis belastande då partilojaliteter mot regeringen inte kan uteslutas i handläggningen. Förhoppningsvis kommer Polisens ansvarsnämnd ta sig an ärendet då agerandet uppenbart kan skada

Källa: Gränskontroller – MED-bloggen

Sveriges gränser står vidöppna. De rödgröna visar sin inkompetens.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.