GOOGLE CENSURERAR PÅ YOUTUBE

censur_youtube_google_censorship_granskning sverige_

Mars 2018

Konservativa YouTube-kanaler plockas bort på löpande band.

 CENSUR PÅ YOUTUBE

De senaste månaderna så har Google börjat plocka bort kanaler på löpande band på plattformen Youtube. De Youtubekanaler som blir bortplockade eller censurerade är oftast kanaler med politiskt inkorrekt innehåll.  Det vill säga kanaler som till exempel stödjer Trump, kanaler som motsätter sig globalismen, kanaler som ifrågasätter Islam, som ifrågasätter mainstream-medias narrativ.  Motsatsen till sådana konservativa  kanaler är givetvis vänstern, feministerna, de politiskt korrekta, de progressiva. Här i Sverige har  Granskning Sverige blivit bortplockad från Youtube efter påtryckningar från Bonniermedia.

YOUTUBE OCH KAMPEN MOT “FAKE NEWS”

Youtubes attacker mot konservativa  kanaler startade i och med att Donald Trump vann presidentvalet i USA. Kampen mot fake news blev ett faktum.  Tydligen var inte etablissemanget nöjd med resultatet i det amerikanska presidentvalet. Googles första steg i censurerandet på Youtube var att försvåra för konservativa kanaler att tjäna pengar på sina Youtubevideos.  Googles/Youtubes anledning till varför kanalen ifråga inte  kunde tjäna pengar längre på sina videos förklarades ofta som att videon ifråga  is not suitable for all advertisers eller inappropriate or offensive to some audiences. Att inte längre kunna tjäna pengar på sina Youtubevideos kallas för att man blir demonitzed.  Att en video blir demonitized ökade efter USA:s presidentval och är nu mer regel än undantag.  Konservativa eller politiskt inkorrekta kanaler är i skottgluggen.

google_censur youtube_granskning sverige_Donald Trump "fake news" demonitzed r shadow banning, limited state, strikes

“Your account has been permanently disabled”. Ett meddelande som många personer på Youtube nu får bevittna.

Andra metoder som Youtube använder är shadow banning. Shadow banning innebär att det blir svårare att hitta dina videos på Youtube. Youtube informerar dock inte kanalen ifråga att deras videos  har blivit shadowbanned. En annan metod  som Google använder är  limited state. Limited state innebär att videon ifråga inte kan klistras in och användes till exempel på denna blogg. En video i limited state går  inte att tjäna pengar på. Limited state innebär även att kommentarerna under videon inte går att läsa och videon går givetvis inte att dela.

Nästa steg efter att ha avskaffat en inkomstkälla för Youtubern var att Google började utdela strikes (varningar) till konservativa kanaler. Får en kanal en strike så har de brutit mot någon av Youtubes community guidelines. Kanalen ifråga kan få ett meddelande som säger att videon has violated community guidelines.   Efter tre strikes så blir kanalen bortplockad permanent och du får inte starta upp ett nytt Youtubekonto. Alla dina videos försvinner. När detta skrives (Mars 2018) så utdelar Google ut strikes på löpande band och kanaler försvinner varje dag. Detta är kanaler som före Trumps seger inte hade några större problem med Youtube. Vissa personer får sina Googlekonton deletade utan förklaring.

RICHIE ALLEN PERMANENT PORTAD FRÅN YOUTUBE

En kanal som har blivit censurerad/bortplockad på Youtube är Richie Allen Show. Richie Allen fick ett meddelande om att en av hans videos  hade blivit  borttagen från Youtube eftersom videon ifråga had violated community guidelines.   Youtube-videon ifråga var en video som handlade om skolskjutningen på Sandy Hook.  Allen var heller inte tillåten att streama live på Youtube under tre månaders tid.

Strike nummer två från Google fick Richie Allen när han gjorde en intervju som handlade om  att två journalister hade blivit mördade. Videon ifråga var över två år gammal och hade inte vållat problem tidigare.  Google menade  att Richie Allens video bröt mot Youtubes  regler gällande  harassment and bullying. Viden blev bortplockad. Ett annat straff i samband med strike nummer två var att Richie Allens kanal inte fick ladda upp nytt material på tre veckor.  Youtubes tredje strike var en video som handlade om skolskjutningen i Florida där Allen ifrågasatte det officiella narrativet. I och med denna tredje strike från Youtube så blev Richie Allen permanent portad från Youtube. Richie Allen hade 75 000 prenumeranter på Youtube och alla hans 1400 videos försvann över en natt

Även mäktiga Infowars med Alex Jones lär  vara i farozonen. När denna artikel skrives så är Infowars fortfarande kvar på Youtube men de har fått strikes och tydligen har vissa videos blivit satt i limit state samt att de även blivit utsatta för shadow banning enligt Jones.

ANTI-DEFAMATION LEAGUE (ADL) OCH YOUTUBE

 Jag har spanat in några videos på Youtube där olika folk talar om censuren på Youtube (tydligen får  man prata om sådant).  Ett återkommande namn som dyker upp och som anses vara delaktiga i censuren är Anti-Defamation League (ADL).  Defamation = ärekränkning, förtal. När jag läser på hemsidan för Anti-Defamation Leauge så  läser jag att Anti-defamation League (ADL) är en organisation som bekämpar näthat, motarbetar anti-semitism,  förespråkar jämlikhet, förespråkar rättigheter för hbtq-personer, förespråkar rättigheter för immigranter, arbetar för kvinnlig jämställdhet, motarbetar anti-Israeliska krafter.  ADL skriver att deras uppdrag är att “stoppa kränkningarna av judarna och att säkerställa säkerhet och rättvisa åt alla”.

SOUTHERN POVERTY LAW CENTER (SPLC)  OCH YOUTUBE

En annan organisation som pekas ut som delaktiga i censuren  på Youtube är Southern Poverty Law Center (SPLC). När jag läser på hemsidan för Southern Poverty Law Center så läser jag att de bekämpar hat, förespråkar tolerans, arbetar för att uppnå rättvisa, motarbetar extremism, arbetar för immigranters rättigheter, förespråkar rättigheter för  hbtq-personer. Southern Poverty Law Center skriver att deras mission är att bekämpa hat och trångsynthet samt att de arbetar för rättvisa för samhällets svagaste. SPLC använder rättsprocesser och påverkansarbete samt utbildning  för att uppnå sina mål. Deras mål är att uppnå jämlik rättvisa.

Det är många personer som nu fightas mot Google och Youtube men samtidigt är många ense att man måste se sig omkring efter alternativa plattformar till Youtube. Några alternativa plattformar som har nämnts är Bitchute och D-tube.

I videon nedan så talar Brittan Heller från Anti-Defamation League (ADL) hur de arbetar mot näthat genom att använda modern teknologi. ADL har ett online hate index vars syfte är att “hjälpa plattformar på Internet att förstå det ökade hatet på sociala medier och att använda denna information för att kunna lösa problemet med näthat”. ADL använder AI och maskininlärning  tillsammans med de sociala vetenskaperna för att bekämpa näthatet.ADL arbetar nu på att kunna implementera sina teknologier i en större utsträckning.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE (GRATIS/FREE)

Relaterat:

Bonniermedia och det svenska politikeretablissemanget pushar för censur på sociala medier:

jmm.nu Bonniermedia pushar för censur

Sysslar EU-kommissionen med internetcensur? Läs och avgör själv:

jmm.nu EU-kommissionen och restriktioner på sociala medier

EU:s rätten att bli glömd – bevittnar vi mer internetcensur?

jmm.nu EU och rätten att bli glömd

 

Be the first to comment on "GOOGLE CENSURERAR PÅ YOUTUBE"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.