GLOBALISMEN OCH KONTROLLEN AV VÅR MAT

agenda 2030 sverige

Augusti 2018

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

 
Nästa steg för Förenta Nationerna och globalisterna i Sverige är att kontrollera vad vi äter. Planen heter Hållbar livsmedelskedja och grundar sig på Förenta Nationernas Agenda 2030 och Hållbar Utveckling.

Nu vill globalisterna i Sverige och utomlands ta över kontrollen av Sveriges livsmedel och jordbruk. Initiativet Hållbar Livsmedelskedja startades år 2015 av Världsnaturfonden ( WWF – World Wildlife Fund). Diverse företag  såsom Arla, Axfood, Coop, Fazer, ICA, Löfbergs, Orkla Foods, Sverige, Polarbröd, Tetra Pak och Lantmännen har hoppat på tåget för en hållbar livsmedelskedja.

KONTROLLEN ÖVER DET SVENSKA LIVSMEDLET

Målet med initiativet är att bidra till att nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion till år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan. Planen Hållbar Livsmedelskedja baseras på saker såsom  biologisk mångfald, naturliga ekosystem, ekosystemtjänster, biodiversitet, klimat-förändringar, växthusgaser och  koldioxid. Idéerna kommer från Agenda 2030 och hållbar utveckling

Håkan Wirtén på Världsnaturfonden:

Målet är driva på och öka omställningen till en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Vi är stolta över att få koordinera arbetet. Genom samarbete och dialog i kombination med tydliga åtgärder kan alla aktörer som deltar bidra till en livsmedelskedja inom planetens gränser.

Företaget Tetrapak är ett av företagen som har hoppat på tåget gällande Hållbar Livsmedelskedja. På Tetrapaks hemsida kan man läsa om hur maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan och att maten orsakar miljöproblem och minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturens resurser.  Tetrapak menar att när många på jorden äter sig mätta dagligen så är det 870 miljoner som svälter. Man säger  även att vi människor idag överskrider jordens begränsade naturresurser.

hållbar livsmedelskedja_agenda 2030 hållbar utveckling_
Nästa steg blir att lagstifta om vilken mat som är hållbar. All annan mat kommer till slut att förbjudas. Trots allt så ska vi ju ”rädda planeten”. Sustainable = hållbar. 

SLUTA ÄTA KÖTT

Planen Hållbar Livsmedelskedja handlar bland annat riktlinjer om  vad företagen behöver göra för att förbättra hållbarheten. Det gäller förpackningar, leveranser med mera. Man kommer att arbeta med certifieringssystem,  definiera vad de anser är hållbar matkonsumtion, vad som är hållbara måltider, man kommer att definiera fastställda näringsvärden med mera.  Man vill bland annat få oss att sluta äta kött. Man diskuterar hur man ska få oss svenskar att ”äta rätt”. Ska detta ske genom morötter, skatter eller knuffar?  Man pratar bland annat om klimatskatt på mat. Folkhälsomyndigheten samt Livsmedelsverket är involverade i projektet.

ÖVERSTATLIGA AVTAL

Det man vill göra och håller på att göra  är alltså att införa överstatliga regler och lagar över allt som har med svenskt livsmedel och jordbruk att göra. Reglerna kommer från Förenta Nationerna och dessa regler kommer att stå över den svenska lagen. Regelverket kommer att inkludera allt som har med svenskt livsmedel och det svenska jordbruket att göra. Till exempel våra  våtmarker, ekologisk odling, vårt spannmål, gödsel, skörderester, förnybara drivmedel, jordbearbetning, förnybart vatten, säker rengöring av utrustning,  våtmarker, minimerad jordbearbetning, arbetsvillkor, att vi följer  ILO:s konventioner (International Labour Organisation – ett påhitt av FN), avfallshantering, produktmärkning för svenska varor och mycket mycket mer.

Som vanligt så låter allting gulligt och bra när FN och dess systerorganisationer är i farten. Man ska rädda planeten och allt ska bli så bra – om nu bara FN får bestämma. Enda problemet med Hållbar Livsmedelskedja är att vi tappar kontrollen över vårt livsmedel och vårt jordbruk och överlåter denna kontroll till FN och EU.Vad händer när åtgärderna för att  få en hållbar livsmedelskedja blir extrema? Ingen kommer att lyssna på våra klagomål.

AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Undrar du vad som menas med hållbart? Du är antagligen inte den enda som undrar. Vi blir formligen bombardera med budskapet hållbar utveckling nu för tiden. Det verkar som om alla är hållbara. Storföretagen skryter om deras hållbara produkter, organisationer berättar att det är en självklarhet att de arbetar för en hållbar utveckling, livsmedelsbutiker kan få hållbarhetscertifieringar och mycket mer. Begreppet Hållbar Utveckling genomsyrar hela samhället. Vem det än var som kom på iden om hållbarhet har onekligen lyckats bra.

Officiellt sett så är Agenda 2030 och hållbar utveckling en plan utarbetad av Förenta Nationerna i syfte att skapa en bättre värld – styrd av just FN.  I Agenda 2030 kan man läsa om hur man ska motarbeta fattigdom, motarbeta svälten i världen, man ska  stimulera migrationen, se till att alla får bra utbildning, bekämpa klimatförändringarna, skapa anständiga arbetsvillkor och mycket mer. Allting ska bli såååå bra – bara FN får bestämma.

agenda 2030 hållbar utveckling_sverige_förenta nationerna_millenniemålen
Förenta Nationernas hållbara mål. Målen låter jättebra. Problemen börjar när FN:s regler står över svenska lagar.

Inofficiellt så verkar Agenda 2030 handlar om att skapa överstatliga lagar som styrs av Förenta Nationerna. Man implementerar Agenda 2030:s principer lokalt (vilket sker just nu i Sverige).

KLIMATHYSTERIN I SVERIGE

Mycket av  Agenda 2030 och hållbar utveckling handlar om miljö och klimat. Allt som är konstigt med klimatet/vädret skylls på människan och eftersom människan är orsaken till det konstiga vädret så måste vi människor ändra på vårt beteende. Det är därför som miljöpartiet och socialdemokraterna har höjt skatten på vårt bränsle (bilar är ”dåliga” för miljön), det är på grund av Agenda 2030 som man nu vill få oss att sluta äta kött, det är därför som de säger att vi konsumerar för mycket och felaktigt, det är därför som Stefan Löfven införde koldioxidskatt, det är därför som vi måste lägga med det svenska jordbruket, det är därför som vi ska börja flyga mindre, det är därför som EU vill ta över kontrollen över den svenska skogen och över Östersjön och mycket mer.

Video nedan: John Birch Society ger sin tolkning om vad Agenda 2030 står för.

Källor:

För den som vill veta mer om  Förenta Nationernas Agenda 2030 så kan jag rekommendera Pia Hellertz serie om Agenda 2030 som finns på denna hemsida.

Agenda 2030 – introduktion:

Pia Hellertz: Agenda 2030 -introduktion.

Pia Hellertz kompletta serie om Agenda 2030:

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf

http://www.piahellertz.com/Agenda_2030-del%202.pdf

Tetrapak om hållbar livsmedelskedja.

https://www.tetrapak.com/se/about/newsarchive/livsmedelsforetag-och-wwf-sjosatter-initiativ-for-hallbar-livsmedelskedja

Världsnaturfondens plan för att implementera en hållbar livsmedelskedja i Sverige:

http://hallbarlivsmedelskedja.se/wp-content/uploads/2018/05/Ha%CC%8Allbara-Produkter-vers-1.1.-april-2018.pdf

Förenta Nationernas globala mål:

http://www.globalamalen.se/

Foton:

By MariaGershuni [Public domain], from Wikimedia Commons

https://www.flickr.com/photos/planeta/  licens 2.0  Ron Mader

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.