ROSALIND PETERSON OM HENNES KAMP MOT GEOENGINEERING

geoengineering_rockefellers_klimat_miljö_
ErikvanWees [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Juni 2021

Alex Jones från Infowars intervjuar anti-geoengineering aktivisten Rosalind Petersson om hennes kamp mot geoengineerng. Intervjun är från 2009 och Peterson avled år 2018. 

ETT VITT DIS

   RosaLind Peterson  väste upp på en farm i Mendocino  County Kalifornien. Peterson skaffade sig utbildning inom jordbruk och hennes jobb gick ut på att undersöka orsaken till  misslyckade grödor i Kalifornien. År 1998 upptäckte Peterson att träden började ta skada och år 2000 såg hon flygplan som släppte ut kondensationsspår efter sig och efter ett tag blev hela himlen ett vitt dis. Peterson reagerade på detta eftersom himlen där hon bodde i Kalifornien brukade vara himmelsblå och vacker.

   Person började undersöka detta fenomen och  bland annat observerade hon att flygplanen åkte i en slags loop över hennes county, ut över Stilla havet och tillbaks. Peterson upptäckte att dessa utsläpp kunde täcka hela himlen med konstgjorda moln på bara några timmar efter besprutning. Petersons mor sade att hon aldrig sett något liknande i hela sitt liv.

chemtrails_geoengineering_sverige_

Utsläpp från flygplan. Vissa kallar det för kondensationsstrimma andra kallar det för geoengineering-experiment där man släpper ut kemikalier i vår atmosfär.

klimatförändringar_sverige_geoengineering_vädemodifiering

Naturlig molnformattering?

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

   NASA insåg på 80-talet att det fanns ett nytt fenomen på himlen i och med dessa utsläpp. Istället för att kondensen försvann relativt snabbt så började  kondensen  expandera och Nasas studier bevisade att dessa utsläpp resulterade i konstgjorda moln. NASA kom fram till att dessa konstgjorda moln skulle förändra klimatet, skynda på global uppvärmning/klimatförändringarna och påverka naturresurserna negativt. Nasa hade ett skolprogram i slutet av 80-talet där man bad barnen att räkna kondensationsstrimmor som en slags undersökning. Peterson tror att Nasa ville få barnet att tro att dessa kondensationsspår var naturliga fenomen. 

   År 2007 höll Peterson en hearing hos Förenta Nationerna där hon medvetet undanhöll termen “chemtrails” för annars hade hon inte fått tala.

   När Peterson pratade med meteroeologer om denna vädermodifiering sade de att molnen berodde på en väderfront men Peterson säger att detta inte stämmer eftersom när de kontrollerade så hade barometern inte sjunkit något och tittade man åt väst så var det inga moln där. Myndigheterna sade även att kondensationsspåren berodde på utökad flygtrafik.

Video ovan: Peterson håller en hearing hos FN gällande geoengineering. 

ATT BLOCKERA SOLENS STRÅLAR

   Peterson och hennes team luskade ut att många av planen var militära flyg och de upptäckte även att förutom militära flygplan var det inrikesflyg som stod för utsläppen. Dessa jetstrimmor, som kan stanna uppe i skyn i över 20 timmar, innebär att man förändrar vår atmosfär, till exempel genom att få det att regna någonstans där det inte brukar göra det.

   Peterson säger att man vill använda geoengineering i syfte att blockera solens ljus att nå jorden och detta för att hantera den globala uppvärmningen/klimatförändringarna. Bland annat vill de tillsätta svavel i atmosfären. Problemet med svavel är att barn får astma av det och det finns andra hälsoproblem med svavel. År 2006 tog Kalifornien bort svavel från dieselbränslet men nu vill man alltså bespruta atmosfären med svavel istället. Man bryr sig inte om hälsoeffekterna.

DOLDE TERMEN “GEOENGINEERING”

   År 2006 hade NASA ett möte i Kalifornien med ett stort antal ingenjörer och mötet  var stängt för allmänheten förutom en dag. På detta möte diskuterade man bland annat olika typer av geoengineering-program och Peterson deltog en av de dagar som konferensen var öppen för allmänheten. På mötet medgav forskarna att de under en längre tid medvetet dolt termen “geoengineering” för allmänheten eftersom de visste att chansen var stor att allmänheten skulle protestera mot deras planer. Man hittar knappt ordet geoengineering  i läroböcker. Forskarna sade dock att de skulle satsa på att göra sina program offentliga eftersom de behövde pengar för sina tester.

  En typ av vädermodifiering är att få upp oceanvatten i atmosfären. Om du tillsätter saltpartiklar i moln för att få dem att regna så kommer detta regn att salta ned åkerbruksmarken och göra den obrukbar. Även dricksvattnet blir givetvis saltat.

geoenginering_sverige_klimatförändringarna

Foton tagna av Peterson som uppvisar konstgjorda moln i Kalifornien.

ÅR 1990 HÖJDES VÄRDENA AV METALL I ATMOSFÄREN OCH VATTNET

   I Kalifornien gör man regelbundet av tester gällande dricksvatten och när Peterson började undersöka denna data fann hon att från år 1990 och framåt började vattenresurserna uppvisa ovanliga uppgångar gällande vissa ämnen.  De ämnen som Peterson fann var arsenik, barium, aluminium, kalcium, mangan och magnesium och dessa ämnen toppade samtidigt. Före år 1990 fanns dessa ämnen knappt överhuvudtaget i vattentester i Kalifornien. Sedan undersökte Peterson data från California Air Resources Board och det visade sig att samma ämnen även toppade i atmosfären vid samma tidpunkt som vattentesterna. 

GEOENGINEERING PÅVERKAR KLIMATET

   Peterson upptäckte även att dessa kemikalier sköts upp i atmosfären via rymdfärjor och raketer i syfte att göra jonisfäriska tester. Man skickade även upp behållare som innehöll svavelhexafluorid (vilken är en egenskapad kemikalie som förvärrar den globala uppvärmningen), barium, aluminium, trimetylaluminium, strontium och litium. Dessa öppnade sig sedan uppe i atmosfären och där hettade man upp dem tills de exploderade.  Dessa ämnen kommer sedan ned och hamnar i dricksvattnet. NASA finansierade detta experiment.

   Många universitet har bekräftat att många av de moln vi ser i skyn är hemmagjorda men de går aldrig in på vad det är som skapar dessa moln. Man bekräftar även att denna geoengineering skapar problem såsom att vi hamnar i molnskugga, man blockerar solens strålar, det förändrar vårt klimat och påverkar naturresurerna negativt. När du ändrar på klimatet och genererar mer molnskugga så försämrar du åkerbruket, du försämrar trädens hälsa (utan fotosyntes så klarar sig inte träd och plantor). Geoengineering har med andra ord stor påverkan på vår livsmedelsförsörjning och vår vattenförsörjning.

   Här i USA vill man även vara den räddande ängeln som hela världen vänder sig till för att rädda planeten från klimatförändringarna med hjälp av geoengineering.

chemtrails_sverige_haarp_geoengineering_klimatförändringar

Geoengineering i form av besprutning från flygplan.

KLIMATMANIPULERING – EN MILITÄR VERKSAMHET

   Mycket av denna geoenginereing finansieras av militären. Militären har sagt att de vill kontrollera vädret för isåfall kan de kontrollera varje nation och få dem att dansa efter deras pipa. På så sätt kan man orsaka översvämningar eller torka i ett bångstyrigt land.

   Ibland ställer man in besprutningen, till exempel om det ska vara en luftshow. Helt plötsligt blir himmlen himmelsblå igen och börjar återgå till det normala.

   Peterson undrar om det är vädermanipuleringen som är orsaken till att engelska sjukan ökar i Kalifornien.  Kan denna sjuka bero på att vi har så mycket molnskugga som är skapat av vädermanipuleringen? Att vi får för lite solljus och således för lite D-vitamin. Fenomenet att blockera solens strålar från att nå jorden brukar ibland kallas global dimming.

VÄDERMANIPULERING – ETT OSÄKERT KORT

   Dokument som Peterson har erhållit från NOAA visar att det pågår 60 stycken vädermodifieringsprogram. Det finns olika metoder av vädermodifiering, det finns regnförstärkning, snöförstärkning, man kan stoppa hagel, man kan skingra dimma. När dessa program väl är installerade kan de inte garantera vad slutresultatet blir: man kan få översvämningar, för mycket regn, för lite regn och så vidare.

   År 2006 skapade delstaten Wyoming mer snö till sina bergsområden med hjälp av vädermodifiering och syftet var att flöda vattnet till Kalifornien. Men en sak som hände var att närliggande delstater såsom Colorado och counties i Wyoming upplevde torka och de fick mindre vatten som kom från Coloradofloden. Med andra ord, när du modifierar vädret i ett område så kommer det att bli en effekt i ett annat område.

   År 2008 startade staden Los Angeles ett vädermodifieringsprogram i San Gabriel bergen och resultatet blev att jordbrukare i området klagade på att de fick torka och att det regnade för lite. Rangers i Texas klagade på att deras regn och snö blev omdirigerat in till andra områden genom vädermodifierings-program. Därav växer deras gräs dåligt och de riskerar att bli arbetslösa. Dessa rangers tror även att några av dessa vädermodifieringsprogram har satt igång tornados och andra ovanliga väderhändelser i deras område.

PRENUMERERA/SUBSCRIBE

* indicates required

 

DONERA/DONATE. Please make a donation – any amount is welcome.  Hjälp alternativmedia att växa – gör en donation. Alla gåvor är välkomna. Swish: 076-9387471. Paypal: k33@live.se. Bankkort/bankcard on the button below.Be the first to comment on "ROSALIND PETERSON OM HENNES KAMP MOT GEOENGINEERING"

Leave a comment

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.